عصارخو نه سید رضا آیتی نجف آبا د . بیایید سالم زندگی کنیم http://mamanasal.mihanblog.com 2018-10-17T15:27:44+01:00 text/html 2018-10-13T18:44:27+01:00 mamanasal.mihanblog.com بانو آیتی سیاوش در آتش http://mamanasal.mihanblog.com/post/1788 <font size="3">حکایت گذشتن سیاوش از آتش و بوجود آمدن چهارشنبه سوری <br>درشاهنامه ، نه چهارشبه سوزی وحشتناک ما&nbsp; <br>وزآن پس، به موبد بفرمود شاه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; که بر چوب ریزند نفتِ سیاه .<br>بیامد دوصد مرد آتش فروز؛&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دمیدند؛گفتی شب آمد، به روز.<br>نخستین دمیدن، سیه شد ز دود؛&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; زبانه بر آمد، پس از دود زود.<br>زمین گشت روشنتر از آسمان&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; جهانی خروشان و آتش دمان <br>سیاوش بر آن کوهِ آتش بتاخت؛&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نشد تنگدل؛ جنگِ آتش بساخت.<br>ز هر سو زبانه همی برکشید؛&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کَسی خُود و اسپی سیاوش ندید.<br>یکی دشت ،با دیدگان پر زخون،&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; که تا او ز آتش کی آید برون!<br>چو او را بدیدند برخاست غَو،&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; که:«آمد ز آتش برون شاه نو <br>اگر آب بودی، مگر تر شدی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; زترٌی،همه جامه بی برشدی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>چنان آمد اسپ و قبای سوار&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; که گفتی سمن داشت اندر کنار<br>چو بخشایشِ پاکْ یزدان بُوَد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دم آتش و آب یکسان بود <br><font color="#33CC00">بانو آیتی @assarkhoneh<br></font><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://uupload.ir/files/vz2e_سیاوش_در_آتش.jpg" alt="آپلود عکس" width="276" border="0" height="390">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font> text/html 2018-10-13T05:48:04+01:00 mamanasal.mihanblog.com بانو آیتی آب انبار http://mamanasal.mihanblog.com/post/1786 <font size="3">روبروعصارخونه حج حسن آقا زمانیان یه آب انبارکوچیک بود.<br><br>بِچه کو بودیم میرفتیم توش . یه راه پله باریک داش .<br><br>می گفتند از خونه حج محمد .چند سالی بود <br><br>تا یه وقتی هم خراب کردند.چرا نمیدونم<br><br><font color="#33CC00">بانو آیتی @assarkhoneh</font><br></font><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://uupload.ir/files/m8ec_آب_انبار.jpg" alt="آپلود عکس" width="195" border="0" height="289"> text/html 2018-10-05T17:05:59+01:00 mamanasal.mihanblog.com بانو آیتی خانه حاج سید حسین نوریان http://mamanasal.mihanblog.com/post/1772 <font size="3">خانه حاج سید حسین نوریان در دو طبقه ساخته شده است<br><br>دارای اتاق های جداگونه درسه سمت ساختمان است .<br><br>خانه خلوت با حیاط جداگانه دارد . دراین خانه مطبختی بزرگ<br><br>قراردارد که درآن تنور و کَتِه برای جای وسایل وهمراه با چاه آب است <br><br>دردالان خانه انبار و محل نگهداری حیوان ساخته شده است <br><br>خانه دو درب ورودی دارددرقسمت زیرزمین حوض خانه </font><font size="3">و<br><br>امکانات خنک کننده وجوددارد زیباترین قسمت خانه <br><br>قلب خانه است که آبی زلال داردو روح حیاط محسوب میشود&nbsp; <br><br></font><div align="right"><font size="3"><font color="#33CC00">بانو آیتی @assarkhoneh</font> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><br></div><font size="3"></font><br><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://uupload.ir/files/q7g6_خانه_نوریان.jpg" alt="آپلود عکس" width="353" border="0" height="276"></font><font size="3"><br><font size="3"><br></font></font> text/html 2018-10-05T15:21:49+01:00 mamanasal.mihanblog.com بانو آیتی حسین کبابی http://mamanasal.mihanblog.com/post/1771 <font size="3"><font size="3">تو خیابون شا نجباد هردو تو کبابی مشتری داشتند<br>حج حسین کبانی ( مهدویان) با پسرش علی کارمی کرد <br>رادیوش همیشه روشن بود. </font><font size="3"><font size="3">حج حسین علاقه خاصی <br>به خواننده ها داش آهنگ اصیل ایرانی </font>دکونش جاکمتری داش. <br>اِصفونیا کو میومدند از هر دو تو کبابی خرید می کردند <br>حجی دکونش رو هم تزیین می کرد انقلاب کو شده بود <br>یه تصویر بزرگ از دکتر مصدق زد به دیوار دکون حج حسین <br>سرش به کارخودش بود چارپایه میذاشت لب جوق تو <br>سینی پیاز پوس می کَند.سینی تُمباتِه ( گوجه ) لب جوق <br>رو چارپایه بود. با آفتابه دم دکون رو آب پاشی می کرد <br>تمیز باشه به مشتری خیلی احترام میذاش روحشان شاد <br>حالا دیگه حج حسین نیست ولی بیاید نجباد و <br>کباب گوشت شتر و گوچه و پیاز کباب بُخورید.<br><font color="#33CC00">بانو آیتی @assarkhoneh</font></font></font><br><font size="3"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://uupload.ir/files/ddwl_کباب.jpg" alt="آپلود عکس" border="0"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></font> text/html 2018-10-02T02:57:18+01:00 mamanasal.mihanblog.com بانو آیتی حسینیه ارشاد (کوچه شا ) نجف آباد http://mamanasal.mihanblog.com/post/1768 <font size="3">حسینیه&nbsp; ارشاد (کوچه شا) در خیابان امام ( شاه) قرار دارد.<br><br>این محل قبلا دبستان منوچهری (1328-1329) بوده <br><br>که چند سال بعد به حسینیه کوچه شا تبدیل شد<br><br>این حسینیه دو درب دارد که درخیابان و درکوچه کنار آن قرار دارد.<br><br>حسینیه به صورت دو طبقه می باشدزمانی که مراسم <br><br>شلوغ باشد از طبقه بالا استفاده می شود .<br><br>اینجا یک ساختمان قدیمی است که چند نوبت تعمیر شده. <br><br>در مراسم دهه محرم ، اعیاد، مراسم ترحیم از آن استفاده <br><br>می شود گروه فامیلی آیتی و ایزدی در محرم مراسم <br><br>درآن برگزار می کنند . دراین حسینیه <br><br>حاج سید حسین آیتی و حاج غلامحسین ایزدی فعالیت میکردندو <br><br>افراد زیادی بودند که آمدند و رفتند . روحشان شاد . <br><br><font color="#33CC00">بانو آیتی assarkhoneh@</font><br><br><img src="http://uupload.ir/files/xqke_000000000000000000000000000fffrr5555yytrrrfyhdscn3711.jpg" alt="آپلود عکس" width="438" border="0" height="165"><br>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <img src="http://uupload.ir/files/gdi_سید_حسین_آیتی.jpg" alt="آپلود عکس" border="0"><img src="http://uupload.ir/files/as40_سید_حسن_آیتی.jpg" alt="آپلود عکس" border="0"><br></font> text/html 2018-09-28T02:44:01+01:00 mamanasal.mihanblog.com بانو آیتی عام یدالله http://mamanasal.mihanblog.com/post/1763 <font size="3">مقبره وسط پارک قبر عام یدالله ایزدی است <br>حالا چند وقتی است به همت پسرش دکتر ایزدی <br>تعمیر شده و تابه نام نمازخانه مورد استفاده قرارگیرد.<br>چند سالی بود که این ساختمان بلا استفاده بود <br>اکنون شاید کسی دو رکعت نماز در آن بخواند.<br></font><font size="3"><font size="3"><font size="3">آنها چند نفر عمو بودند.عام یدالله،عام غلامعلی، <br>عام محمد،عام اسدالله <br></font>دکتر نعمت الله ایزدی استاد گرامی دبیر ما دردبیرستان ایراندخت بود . <br><font color="#33CC00">بانو آیتی @assarkhoneh<br></font><br>&nbsp;</font></font><img src="http://uupload.ir/files/mkgp_%D8%B9%D8%A7%D9%85_%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_2.jpg" alt="آپلود عکس" width="175" vspace="0" border="0" align="" hspace="0" height="267"><font size="3"><font size="3"> <img src="http://uupload.ir/files/xb5j_عام_یدالله_1.jpg" alt="آپلود عکس" width="240" border="0" height="274">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></font> text/html 2018-09-23T18:57:26+01:00 mamanasal.mihanblog.com بانو آیتی اول مهر 1397 http://mamanasal.mihanblog.com/post/1761 <font size="3">هر سال اول مهر که می شود می آیم در خانه روی سکو می نشینم <br><br>تا رفتن دانش آموزان به مدرسه را تماشا کنم <br><br>و شعر بوی ماه مهر از قیصر امین پور را زمزمه می کنم . <br><br>آخه سال ها اول مهر به مدرسه رفته ام&nbsp; <br><br><font color="#33CC00">بانو آیتی @assarkhoneh</font></font><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://uupload.ir/files/sjxb_قیصر_امین_پور.jpg" alt="آپلود عکس" border="0"> text/html 2018-09-19T07:00:25+01:00 mamanasal.mihanblog.com بانو آیتی رجب علی کفاش http://mamanasal.mihanblog.com/post/1756 <font size="3">یه رجب علی کفاش داشتیم کارش تعمیر کفش بود .<br><br>روبرو دکون علی قناد رو چارپایه به چنار تکیه می داد <br><br>و کفش واکس می زد .همه افراد خیابون و راننده های دم گاراژ<br><br>بهش کفش میدادند. خیلی مرد با معرفتی بود . <br><br>کفش رو می گرفت و می گفت یه ساعت دیگه . <br><br>شب کو می شد وسایلشو تو دالون عصارخونه میذاشت .<br><br>اون روزا کو مثل حالا نبود کو صبح یه جفت کفش ، <br><br>شب یه جفت . نه بلکه کفش تعمیر می شد .<br><br>چه روزگاری داشتیم .......<br><br><font color="#33CC00">بانو آیتی @assarkhoneh</font><br><br><img src="http://uupload.ir/files/shcr_رجب_علی_2.gif" alt="آپلود عکس" width="246" border="0" height="227"><img src="http://uupload.ir/files/edea_رجب_علی.jpg" alt="آپلود عکس" width="223" border="0" height="163"></font> text/html 2018-09-16T13:48:50+01:00 mamanasal.mihanblog.com بانو آیتی خودکار چند رنکی http://mamanasal.mihanblog.com/post/1749 &nbsp; <font size="3">اون روزا کو تازه این خودکارا در اومده بود .<br><br>بچا گرفتند اومدند مدرسه . <br><br>شده بود بازی سرکلاس .<br><br>درس بی درس . ساعت املا کو میشد .<br><br>خودکار گیر می کرد و بالا و پایین نیمرف .<br><br>از املا عقب می اوفتادند صدانیمکردند چون <br><br>معلم دعوا می کرد .چند تو کلمه عقب بود. <br><br>چه شود املا تک . واویلا واویلا&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><font color="#33CC00">بانو آیتی @assarkhoneh</font></font> &nbsp; <br><br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <img src="http://uupload.ir/files/zg0b_خودکار.jpg" alt="آپلود عکس" width="97" border="0" height="511">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; text/html 2018-09-10T18:27:16+01:00 mamanasal.mihanblog.com بانو آیتی شب اول محرم http://mamanasal.mihanblog.com/post/1747 <font size="3">شب اول دهه محرم کو می شد یه حج غلامرضا ابوترابی بود<br><br>با چرخ میومد دم درحسینیه کوچه شا ( ارشاد)&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چرخشو میذاشت کنار دیوار عباشو از توخورجین <br><br>ورمیداش مینداخت روشونش میرفت توحسینیه<br><br>شروع می کرد پشت بلند گومداحی خوندن . یک عزاداری واقعی<br><br>حالایه مداح دعوت می کنند میادبا چند توماشین نوچه <br><br>سیبل کلفت همراهش کو جلو مجلس می نشینند <br><br>وخود زنی می کنند.چه تشریفاتی برای خودشون <br><br>دورس کردند.مداحی که نکو.<br><br>شعرهایی که یک کلمه ش واقعیت امام حسین ومحرم نیست .<br><br>پول و مبلغ هم قبلا به حساب واریز میشه . کارخدا همه هم<br><br>دارای مدرک بالاهستند .بیچاره امام حسین . خدا بیامرزد موذن زاده رو<br><br>شب اول دهه محرم 1440 قمری برابر با شهریورسال 1397<font color="#33CC00"><br><br>بانو آیتی @assarkhoneh<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://uupload.ir/files/95hf_277618.jpg" alt="آپلود عکس" border="0"><br></font></font> text/html 2018-09-10T16:16:14+01:00 mamanasal.mihanblog.com بانو آیتی مَشک ( خیگ ) http://mamanasal.mihanblog.com/post/1746 <font size="3">مشک یا خیگ از پوست گوسفند و بز درست می شود .<br><br>بیشترمورد استفاده عشایراست .مشک برای آب ، ماست ،<br><br>دوغ ، روغن مورد استفاده است . &nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;دوغ را درمشک میزند و کره می گیرند.<br><br>آن روزا خونه عمو حج سید احمد آیتی که میرفتیم توایوون نِسَرمی<br><br>پراز خیگ بود .خیگ ماست ، خیگ روغن . همه با هم رفتند .<br><br>اما خیگ ( مشک) آب حضرت ابوالفضل تا قیامت باقیست . سلام برعباس<br><br><font color="#009900">بانو آیتی @assarkhoneh</font></font><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <img src="http://uupload.ir/files/zxk8_مشک.jpg" alt="آپلود عکس" border="0"><br> text/html 2018-09-10T14:30:34+01:00 mamanasal.mihanblog.com بانو آیتی حموم کوچه شا http://mamanasal.mihanblog.com/post/1744 <font size="3">حموم کوچه شا دو قسمت بود حموم بزرگ و حموم کوچیک .<br>حموم بزرگ با سربینه کو دوتو ایوون کاشی کاری آبی<br>شمال و جنوب و یه حوض بزرگ وسط و<br>یه حوض کوچیک دم درورودی بود .<br>دورتا دورکمد چوبی کوچیک برای لوازم بود .<br>وسط صحن حموم دو ستون سنگی بود مثل حموم صفا<br>داخل حموم دو تا خزینه بود با آب گرم و ملایم .<br>دوعدد حوض کوچیک بنام دستک دوطرف خزینه بود .<br>تون حموم تو خیابون شاه نزدیک حسینیه کوچه شا بود.<br>بعدا حموم رو دوقسمت مردونه و زنونه کردند.<br>درمردونه توخیابون شا و درزنونه توکوچه روبرو مسجد کوچه شا<br>صحن حموم عیان نشین و معمولی جدا بود.<br>چند تو کارگر زنانه و مردانه داشتند .<br>برا حموم عروسی سفارشی حموم قرق می شد. بزن و برقص<br>پذیرایی هم گز و چای و شربت و قلیون بود .<br>کادو کارگر و اوسا حمومی جدا بود .امروز کی میاد حموم هم معلوم بود<br>چون کارگرمیرفت خونه اون شخص و وسایل حموم را میورد .<br>ما کوحموم میرفتیم همه میدونستند کویه سفره نون ، یه تاره ترشی و<br>چند تو تکه پنیرما میاریم . وسط ایوان سفره پهن می شد و همه میومدند.<br>آخه ترشی های مادرم حرف نداش . حموم صبح تا عصری بود .<br>حموم کوچه شا رو حج فتح الله انتشاری با زنش فاطمه بگوم و<br>دختراش میچرخوندند. تا این کو آنچه نباید بشه شد<br>همه یه مرتبه دیدیم حموم را کوفتن سرهم و پاساژ شد .<br>و فاتحه حموم خونده شد .تصویر شبیه حموم کوچه شا <br><font color="#33CC00">بانو آیتی @assarkhoneh</font> <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://uupload.ir/files/91nl_اخوت_1.jpg" alt="آپلود " border="0"><br></font> text/html 2018-08-29T15:15:08+01:00 mamanasal.mihanblog.com بانو آیتی یک خاطره http://mamanasal.mihanblog.com/post/1742 <font size="3">عید غدیرسال 40 عقد و هشت شهریورسال 44 عروسی<br><br>واکنون هردودریک روزشده (غدیر و 8 شهریور) خیلی جالبه . نه<br><br>آن موقع کسی هم چیزی برای عروس نیاورد .<br><br>مادرعروس هم خونچه برای عروس گذاشت وهم برای داماد .<br><br>خانه هم داماد و پدرعروس گرفتند.برعکس همه خانواده ها <br><br>مراسم عقد وعروسی رو پدرعروس گرفت و بقیه<br><br>کسی هم دنبال عروس نیامد خودش رفت و بقیه ...صلوات<br><br><font color="#CC66CC">حالا برای یک عروسی چه خبر است ؟!<br><br></font>بانو آیتی @assarkhoneh<br></font><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBw8QEhIQDhAVEhAVFRYXGBUYFhMYGRcYGBUXFxoYGRUYHSggGhsnHRYVITEjJSorLjouFyAzODMsNygtLisBCgoKDg0OGhAQGi0lHyYtLS81My8tLS8tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIAOEA4QMBEQACEQEDEQH/xAAcAAEAAgIDAQAAAAAAAAAAAAAAAQcFBgIDBAj/xABFEAABAwICBgYGBwYFBQEAAAABAAIDBBEFIQYHEjFBURMiYXGBkRQyQmKhwSNSgpKisdEIJDNjcuFDU8LS8RdUc5OyFv/EABoBAQACAwEAAAAAAAAAAAAAAAABAwIEBQb/xAAxEQEAAwABAwMCBAYCAgMAAAAAAQIDEQQSMQUhQRNRIjJhkRQjcYGhsULxUvAVwdH/2gAMAwEAAhEDEQA/ALxQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBBBKDFYhpLQQXE1VE0je3aBd91tz8FfTptb/lrK+nS7X/LWWEqNZmFt9WSST+mN3+qy2I9N3n4iP7tqPS+onzER/d4pNa1CPVimPg0fNWR6Xr8zCyPSdfmYcWa16LjDKPBp+aT6Xr94J9J1+8PZDrPwx3rGVnfH/tJWE+mbx9v3YT6V1Efb92YodL8Nm/h1cd+TjsHyfYqi/Sb081n/AH/pr36Lenmk/wC/9M0x4IuCCOYWtxw1ZjhyQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQY3GsepaNu1UzNZybvce5ozKuyw01nikcrsen01nikcq6xvWw43bRQ7I+vJmfuDL4rqZelR50n9nWy9JiPfS37NGxXSWtqb9PUPc0+zeze7ZGR8V0c+nyz/LV0c+nyy/LWGJ21dyu7kbajlHcjbTk7jbTk7k7acp7kh6nlPc9+G4zU0xvTzvj7A428W7iq75Z6fmjlhplnp+esS3bBdalTHZtVG2Zv1m9V36Fc/X0ulvek8Odt6Tnb3znhYmAaW0VblBLaT/AC39V/lx8Lrl7dJrj+aPb7uTv0euP5o9vv8ADOrWaogICAgICAgICAgICAgIOqpqGRNL5XBjGi5cSAAO9TWs2niGVazaeIj3VdpXrRJLosOFhu6ZwzP9DTuHafJdnpvTP+Wv7Oz03pcR+LX9v/1WlXWSSuL5Xue873OJJPmurWsVjiscOtHbSOKxxDzlynljNnAuUcsJsguUco7kbShj3G0nJ3G0nJ3G0nKe5Icp5TFnIOU8s4u5h6nlnFnZHIQQQbEZgjeDzBU+WfPLfdFtZdRT2jrAZ4t21l0jR3nJ3j5rm9R6bS/vT2n/AA53U+mU098/af8AC28KxSCqjEtPIHsPEbx2EbwewriaZWzt22jiXA1yvlbtvHEvYq1YgICAgICAgICAgIMbj2NwUURmqHWG4D2nH6rRxKtxxvrbtquxwvtbtrCjdLtL6jEHnbOxAD1Ygch2u+s5ei6bpKYR7e8/d6LpulphHt7z92tOctmZXzZ1lyx5VzZxLlDCZRdEcouoRyi6I5Locl0C6gLqU8uQcieUhynllFnMOU8rIs7GuWXK2LMvo/j1RRSCWnfbm0+q4cnBV7YU2r22hjthTevbeF46I6VwYhHdnUmaOvGTmO0c29q871PS2wt7+Pu811XSX6e3E+8fEtgWq1BAQEBAQEBAQEGNx/GoaKF085yG5o3udwaO1W4421vFarsMbbXitVAaTaQz18xmnOW5jB6rG8h8zxXpsMK407a/9vS440wp21/7YVzlZMsps4EqFcy4kqGPKEQhQgQEEIgQFAICCbolIKllEuYcpiWcWdrXLKJXVs92F4jLTyNmgeWSNORH5HmFF6V0r22j2ZXpXSs1tHsvnQzSmLEItoWbO23SM5e8ObSvN9V0tsLcfHw8x1fSW6e/Hx8S2JarUEBAQEBAQEHVVVDImOkkcGsaC5xO4AZkqa1m08QmtZtPEeXz/pvpQ/EJy65EDLiNnIfWPvFem6Xpowpx8/L03S9PGFOPn5ay4rYmVtrOslQrmUFQxQgIIRAgKAQEEIgQFAICJcgVKYlza5Szizsa5ZRK+tmVwHGJaOZk8Js5u8cHN4tPYVjrlXWk0sa5V2pNLPoXAcXirIGTwnquGY4tdxae0Ly+2VsrzSzym+NsbzSzIKpUICAgICAgqjW/pMSRQQuyFnSkcTvazu4nwXa9M6fiPq2/s7XpnT8R9W39lWOK60unaXWSsVUyhGKEEKAQEBBCIEBQCAghECAoBBIKlMS7GlTC2su1jlnC6tm76stJDSVHRSO+gmIa7k1/su7OR7+wLS6/p/q590eYavqHTfWz7o8x/peS848yICAgICDGaSYs2jppah/sNyHNxyaPMhXYZTrpFIXYZTrpFIfN9bVPle+SQ7T3uLnHmSbr1NaxWIrHh6fiKxFY8Q8xKK5lwKhiIgQQgIIUAgICCEQICgEBBCIEBByBRlEuxpWULay72FZw2KyvvVvj3plI3bN5ovo38zl1XeI+IK8312H0tfbxPu816h0/0dfbxPu2taTREBAQEFT66cXu6Gjacm/SPHabhvw2vNdr0rL2nSf6Oz6XlxE6T/RVjiutLpWlwKhghQgRAgICCEBBCgEBAQQiBAUDK6W07KL0KBzbSug6WU8byuuxp7gPiufTq/5tufy+GjTqf5k8+GKXQbwiBEubSpZxLtYVlC6st21WYv6PWtY42ZMNg9+9p88vFafqGXfjz8x7tb1HL6mPMeY916LzjzQgICCCUHzbpZiXpVXPNe7XPOz/AEjqtt4C/ivV9Pn9PKtXqcM/p5VqwxVpLioYiAghQCIEBAQQgIIUAgICDP6B4KK2thhcLxg7bxzazO3cTYeK1+q1+llNo8tfqdPp5zMPFrhqukxaqHBnRsHhG0/mSuLl+Vys/DW8PqvYd4H5LpdLv/ws3+n2/wCNmRW+3RBIRMPRTRPe4Mja57jua0Ek9wCnuiI5lZFoiOZe99LU0rmOlikheCHN22ObmDe42hmlbU0iYiYlbS9NImImJfR2D1oqIIZ27pGNd5i9l5XWnZeaz8S8prSaXms/EvYsFYgIMTpZXej0VTKDYtifsn3iNlv4iFf01O/Wtf1XdNTv1rX9XzY5eql6ezrKhXIoYoQbVo5oHV11O+phLQAbMa7LpLetY8Lbu+/Jam3W55Xilv8Apra9VTO8Vn/prVVTSRPdHKwskabOaRYg8rLaraLRzHhsVtFo5hvrdVdS6jZOx370W7RgNhkcw0O4Ptz45Lnf/I0jWaz+X7tH+Pr9Ttnx91fSRlpLXAhwJBByIIyII5roxPPvDe8+8OKAgICCWMLiA0XJIAHMncFEzwjw9mkFA2lqHUu3tPY1m3/W5gc4DsBNlrdP1Ma8/wDvsox3jTl4FstgQWbqNprz1MpHqsa0HvNz+QXL9Tt+GsOd6hP4YhVmnNR0mI1z+dTMPBry0fABaVPyw1K+GDWTJlaCq2uq71vzXT6bfvjtt5dDDbu/DPl7FttlkMCweatmbBTt2nu3ng0cXE8AFXrrXOvdZhppGde6V1aMyYJhZFK2sp/SjYPc6Rm2XfVvfq5+yuBvtptPM+HF21vrPM+Hs1oNiOGVL32OwzbYffBGzY9u7xWHT6WzvFqo6fW2ekWq8GpnFRU4c0cYZHxkeUg8Ov8ABWdZaL6d8fKzrbRfXvj5b2tVqCAg0zW3Ps4c9v15I2/i2/8ASt/02Od4n7RLf9OjneP6Sohy9G7suKxYIRDM6JYBJX1LIGXDfWe76rBvPfwHeqOo2jGk2lTvrGVO6X0bQ0kcEbIomhsbGhrQOAC8xa02mbT5eftabTzLV8T0VhqsTjqnAEQxgvGXWfc9HcdgufBq2s+ptTCaR8z/AI+WxTqJpjNI+W3rTar5i1h4tE7FKwxWMXSAXH12ta15H2g5dfpOpmlYrbw6fTdRNKxFvDGNcCLg3C60TFo5h04mJjmEqUiIEG46q8E9KrWucLxQDpHcr7mDzz8CtLr9fp5cR5n2anWadmfHzLSdN60yYjWSg75328Db5LmZTNYiYc/OZrxMOFJUiQe8N4XZw2jSv6urlrGkfq71euXDqMitDVPtvkaPJv8AdcX1Sfx1j9HJ9Qn8UQovSK/pdVcWPpE1wf8AyOVFfCmvhj1LJkMCweqrJWw0cTpJd9hYWA4lxyA7Snd2+53dvu2n/wDJYk2VlNLSPbM82G4tPaHtu23iunl1mdqd0z4dDPqqWpzM+GX0jxcYXE7DcMu+qflVVLQSb/5UZG4Dn81zddZ2t3W8fEOfprOtuZ8fDB6KatsSr3gmJ0EBzdLKCMvdac3H4cyq7aRDC14hsGtfGY6aGDA6SR0kcABme520S4ZtZfs3kcOqOCxzrzPdJlXme6Wd/Z2qfo62K/tRvA7w4H8go3+Eb/C4lrtcQEFf6532o4m85h8Gu/VdP0qP5sz+jpemR/Nmf0Uq5d92ZcVDFCDI4HjVRRSiamfsu3EcHDk4cQqdsKbV7bKtca617bLU/wCr1E2kM0rHCqAt0IBIc62RD9wZ32Pwvwd+ivlb9Pu4u3SXzn9Pup2j09xCKskr2SnpJHXew32HAZBpbyAAA45KJzjjg7I44b9pJrqbLSdHRwyRVcjbPc7Z2Y+BLHA3ceRsFXXH391cZe/upklXr3fTVTozlmOIV2O9s59vC3LW2c+3hmIJ2vF2nw5LrZ610jmHSz0reOYdqsZoUC7NTVEIqGSe3Wlkcb+6wbIHntea4XqV+dYr9ocbr786RX7PnrFn7U8zucsh83lYR4YR4eeKUsNwc1nS80nmGdLzSeYZumnDxceI5LsZaxpXmHUz0i8cwvrU1S7FBtkfxJXnwFm/Iri+o2524+0OT10868NL1rasql8767Do+lbKdqSJvrNfxc0cQd543vzWvnpHHEqaafEq6w7QvE6iQRR0cu0Ta7mlrW9rnHIBWzesLJvD6I1e6GwYVD0Yc19S8AyvG89g4hg4LWvebS17W7m2LBi6RSx3v0bb89kX80Gh6zdY8OHsdT0zhJWuFrDMRA+088+TVZTPuWUpy+dJpnSOc97i57iSXHeScyStuG1C2f2eH/vFWP5TD+P+6p38Qq38QvRazWEBBX2uhv7pEeUw+LSup6VP82f6Ol6ZP8yf6KWK7zsy4oxFAIOLmgixFwomImOJRMRMcSxVZh5b1mZjlxC5m/STX8VPDn7dNNfevh4FpNQUAg5xSuabtNis6XtSeasq3ms8wy9JWNfkcncv0XVw6iunt4l0ct4v7fL1LYXr60FAiwZh3fRSu8y4rznWzzvZwurnnaXzLFG+R4awFz3uAAG8lxyHmVmyfS+gGr6loKdoniZLVPF5HuaDYn2G33NG7t3rUvebS1rXmZaJrX0FFPNBU4bFYVEgidC0ZdIfVc0cAc78Mr81sdN1Fs55X9PvNJ5XBo3hYpKWCmGfRsAJ5u3uPi4kqjbT6l5v91Ot++82+7JKpW8mK4hHTQy1ExtHExz3HsaL5dvBTEczwmI5fLGIaY10lZJXsmfFK45bLjZrPZZyIA/VbcUjjhsxWOOGyUmubF2CzjDJ2ujsfwkLD6NWP0oeLGdauL1LSzpmwtO/om7JP2sypjKsJjOIaS95cSXEkk3JJuSeZKsZgUsoW5+zw395qz/JaPxqnfxCrfxC9VrNYQEGk63odrDy76ksbvzb/qC6Ppc8b/2lv+mz/P8A7SqDCcEkqY6mVhAbTxdI6/HPcOWQcfsrua7RnatZ/wCU8OxrrFJrE/M8MSrWYiEICgEHgrKAO6zMncuBWlv0kX/FXy1Numi3vXyxL2kGxFiuZNZrPEufMTE8ShQgUDMaM6N1eISiKkjLjfN+YYztc7cO7eom8V92M27fdtWsangw51LQxWkkijLp5LWL3vIt4ADIdqv6fq9O7utPMLseqv3d1p9lqtm9H0fL+IoiR3lmXxK097RfeZj7tXWYtrMx91XajMBbU1xneLspmh9ub3ZN/Jx8FOs8RwnWeI4fRi1Wu6qkxgbcuyGs62061m2G+53ZXQUrXa53NxEujYX4c0GPZFg5+ecovlfkOXK62Ix/D+q6MvZYdJrIwaRm2K2NuV9l92uHZsnNVfTt9lfZKpdbGsduIfulFcUjTd7zcGVw3WHBg7d5V2efHvK6lOPeVZK1YICCQpSkImF1fs7U2VbL2xs/+j+io3nwp3nwuda7XEBBgtOaPp6Cqj3noi4d8dpB8WrZ6O/ZvWf1/wB+zY6S/ZtWf1/37NM1M0DH09W54u2RwjI5tDL2/GV0PVbzGlIj49296neYvWI+PdgdItWFZC5zqQCeK+QuA8DkQd/er8PUs7Rxf2n/AAtx6+lo4v7S0+swmphuJoJGW5scB52st+utLflmG5XSlvEw8SzZoQLohLGFxs0EnkBf8lE+w9bdE6ypyjpZSeDthw+JsCtPqJwtH4rRy1d5xtH4rQyOGancWlI6QRwN5udc/dauNfWtZ4j3cm2lYniPdvuj+pOhhIfWSvqXD2B1I/G3WPmFTbaZ8K51mfDdMZr6PCKN8ojZFFG3qxsAbtO9loA4kquIm0sIibS+WMXxGWsnknlN5ZXknx3AdgyC3IjiOG1EcRwvTWvWilwSGnBs6UQxAdjQHu8LNt9pa2cc3a9I5srnVNprFhc8oqGk08waHOAuWObextxHWN/BXaU7o9lule7wu2DWJhMhY2KqEj3kNaxocXEk2A2bLX7LKO2Ve6+tKpA9mHQSbLNgPmA3naPUYTysLkdoVuNflZlX5Uyr14gICIQoBBKlLkEZQ+h9QtB0eGulIzmne4H3WgRj8TXrW2n34a208zwslUqRAQcXtBBB3EWSJ4IadqzofRmVdPxjqnjttstLT4tsuh6hf6lqX+9W911++a2+8NzXPaKHNB3i6DzTYdA/14Y3d7Gn8ws40tHiZZRe0eJdBwCi/wC0g/8AVH+iy+vr/wCU/uy+tp/5T+7mzBqRvq00I7o2foonbSfNp/dE63n5n93pZTxt9VjR3ABYTaZ+WPMu0KECDW9LNNqHDWk1EoMtsom2L3eHDvKzrSbeGVazL550601qcVlDpepAw/Rwg5N94n2nHmtqlIrDYpTtYvReiNRWU0I3vmYPxAn4BTeeIlNp4huevHHhUVraaM3ipWlnZtusXfANHgq8a8RywyjiOVctaSQALk5ADeTysrVq69W+hTcMhfi+KN2HsYXRxnewW9Y++dwHC61737p7YUXvz7QqLH8VkrKmaql9eV5d3Dc0dwAA8FfWOI4XVjiOHgUpEBAQEBAQc2NJIAFycgOZPBSyfXGiOFijoqamG+OJoPa4i7j4uJPitG882mWleebTLLrFiICAgrzTHE5cKrWVkbdqnqG7ErObmbnDk6x+S6vS5V6nGc5818f3dLps46jKc58x4Z3CNPMMqbBtSyN/1JCGEfeyPgVoa4Xyt22hpaY3zni0NihnY/Nj2uHYQfyVKp2IIc4DMmyDx1GMUsf8WpiZ/VIwfmVPEp4lgq/WLg8N9qtjcRwZdx+AWUZ2n4TFLNSxfXhRsuKSnkmPAusxvzPwWcYz8s4yn5V9pBrVxaru1sopoz7MPVdbtk9bysra5VhZGUQ0iR7nEucS5x3kkknvJVqxxRLK6M406hnFSxgfI1jwza3Ne5paH242uTZY2r3RwxtXn2Rg2E1OIzmOMh0jiXve9wa0AnN7nHtKTMVhEzFYWzo7QaP4GBNVVcdVWjO7bSbB/ltFwD2nNUWm9/CqZtZqOsvWQ/FLQQNdFSNNyCetI4bi624DgPFWZ59vvLOlO33V+rVgoBAQEBAQSES3HVTgfpmIwgi8cR6V/czd+Kyw0txVjpbir6gWm0xAQEBBgdN8E9OpJYR/EHXjPJ7cx5i7ftLZ6Pf6OsW+Pn+jY6Xb6WsW+Pl84V1GH3a4WcL7xmDxBXpdsa61/wDt39sq61a/NCWEtcM1xdM5pbts5F85pPEuuywYFkCyAiRAUAgICAgWRCEBAQEBQCAgIJClMPojUdo36LRmqkbaWpIcOYiHqDxuXeI5LV2tzPDX2tzPCyVSpEBAQEBBS2tnRz0ecVUTfoZj1rbmyWufMAnwK9D6Z1P1KfTnzH+nd9P376dk+Y/0rmrpmyCx38DyW9tjXWvEtrbKNI4lgp4XMOy4ZriaZ2zt22cm9JpPEutYMBAQEEICAoBAQEBARCEBAQEBQJUpbXq20WdiVYyMg9BHZ8p4bIOTe9xy8+Swvbthje3bD6kjYGgNaLACwHIBaTTckBAQEBAQeLGMMiqoXwTC7Hi3ceBHaDYqzLW2V4vXzDPPS2dotXy+eNI8Elop3wTDMZtdwc3g4L1eG1dqRer0uOtdaRarC1VM2QWO/geSbY11rxKNco0jiWBnhcw7Lhn+a4mmds7dtnJvSaTxLrWDAQEBAQQgICgEBAQEBEIQEEoPTh9DLUSMhgYXyvcGtaOJKiZ4T4fUegOikeF0rYW2MrutK/6z7bv6RuH91p3v3S1L37pbKsGAgICAgICAg17TPRaLEYdk2bM25jk5HkebTxC2+k6q2F+Y8fMNnpuptjbn4+VB4nh8tNI6GdhZI02I+YPEdq9PnpXSsWrPs9FS9b17q+GOqqZsgsd/A8lhtjXWvEsNco0jiWBnhcw7Lh/dcXTO2du2zkaZzSeJdarYCAgICAghAQFAICAgICDnDE57gxjS5ziAABckncAEH0Tqo1fjDmek1TQa2Ru7f0TT7I948T4d+rrpz7Q1tL8+0LFVKoQEBAQEBAQEBBrmmOiUOIx2d1J2jqSW3djubVt9J1dsLe3vH2bPTdVbG3t4+yi8bwaoo5DDUs2XcD7LhzaeIXpsdqa17qS9BlrTWvdWWIqqZsgsfA8lG2Nda8SjXKNI4lgZ4XMOy7/lcTXK2du2zk6ZzSeJdarViAgICAgIIQEBQCAg9OH0MtRI2GCN0krjZrWi5KT7eTw+g9WmrSPDgKmq2ZK0jLi2K/BvN3N3ktXTXn2hrX059oWKqVQgICAgICAgICAgIMdjeC09ZGYqmMObwO5zTzaeBVuO98rd1JWZbXytzWVOaV6vaqjJfDeop/rNHXaPeb8x8Ny9D03qOevtb2n/AA7nT9dnr7W9paNVUzZBY+B5Lb2xrrXiWzrlGkcSwFRA5h2Xf8rh65Wzt22cjTO1J4l1qtWICAgICAgICAg2rQ/QCvxMgxM6OC+czwQ23uje893mFha8VY2vFX0DoboVR4WzZgbtSkdeZ1tt3+1vYPitS+k2a17zZsqwYCAgICAgICAgICAgICAg1PSTQChrLvDTBMfbZbM+8zc74HtW90/qGuPt5j9W5h12mXt5j9VYaS6r66MHZaJ2Dc5nrD7BzXT/AIzp+or239pdD+Kw3r229pVlXUUkDzHK0scOBBB8itK+c0niWpek1nh51gxEQICAgIJa0kgAXJyAG89wQbfo9q1xSssWwGGM+3Ldg+76x8lXbSsMJ0rC19FdT1BS2kqyauUcHC0QPZH7X2ie4Ki20z4VW2mfCx42BoDWgADcBkB4KlS5ICAgICAgICAgICAgICAgICAg8GKYNS1Tdmqp45m8nsa7yuMisotMeJTFphpmJ6nMHlzjbLTn+XISPKTa+FlZG1oWRraGvVWoqP8Awa53c+MH4g/JZfxH6Mvrfoxr9RdVwrYfFj1l/ER9k/Wj7IbqLq+NZD916fXj7H1o+z30uokf41d9yP5lyid/0Prfoz2G6lsKjsZnTznk54a3yjAPxWE72nwxnaZblg+jFBRi1LSxRHdtBoLj3vN3HxKrm9p8yrm8z5ZdYsRAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQf/Z" alt=""><br> text/html 2018-08-13T05:48:54+01:00 mamanasal.mihanblog.com بانو آیتی خانه عمو سید ابوالقاسم http://mamanasal.mihanblog.com/post/1741 <font size="3">تابستان که میشد مادرم مرا به خانه عمو سید ابوالقاسم میبرد .<br><br>صبح ساعت 6 صبح میرفتم . زن عمو سیده فاطمه روشنایی معلم قرآن <br><br>بود . یک خانه قدیمی بزرگ درخیابان شاه( روبروی تامین اجتماعی )<br><br>وقتی می رسیدم در اتاق زن عمو قرآن تدریس می شد . <br><br>وسط درس زن عمو می گفت حواست کجاست . می گفتم به <br><br>صدای صوت قرآن . آخه سید عباس در یک اتاق و سید تقی در <br><br>یک اتاق با صوت قرآن میخوانند. بعد مراسم قرآن صبحانه میخوردم .<br><br>بعد سه عدد چرخ خیاطی در وسط ایوان می گذاشتند و خیاطی<br><br>می کردند و به من هم آموزش می دادند.<br><br>پیراهن ، شلوار ، چادر و لباس مردانه می دوختند و <br><br>چند روز یک بار خانمی به زَرا می آمد و برای فروش <br><br>به روستاها میبرد . ظهر که می شد ناهار میخوردم و <br><br>با بچه ها در حیاط و زیر زمین بازی می کردم تا عصر برنامه ادامه داشت.<br><br><font color="#33CC00">بانو آیتی @assarkhoneh</font><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; سید تقی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سید ابوالقاسم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سید عباس <br></font><font size="3"><br>&nbsp; <img src="http://uupload.ir/files/nmru_سید_تقی_آیتی.png" alt="آپلود عکس" width="111" border="0" height="160"><img src="http://uupload.ir/files/yz4l_سید_ابوالقاسم_آیتی.jpg" alt="آپلود عکس" border="0"><img src="http://uupload.ir/files/xiux_سید_عباس_آیتی.jpg" alt="آپلود عکس" width="123" border="0" height="162"></font> text/html 2018-08-07T06:22:06+01:00 mamanasal.mihanblog.com بانو آیتی حج عباس سیروس http://mamanasal.mihanblog.com/post/1738 <font size="3">اون روزا با عزیز و مادرم به خونه حج عباس میرفتیم . <br>خدیجه بگوم و شابگوم و خانم دختر عمه های مادر و پدرم بودند.<br>عیدنوروزکو میشد همگی به خونه زن دای ربابه ( عزیزم ) میومدند. <br>حج عباس دکان سماور وچراغ داش و <br>بعدا با فرزندانش به شغل نقره و طلا رفتند . <br>آخه اون روزا کو مثل حالا نبود تا چند ماه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>بعدعید به خونه هم میرفتند .<br>حج عباس هم مثل بابام کلاه نمدی داش &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <font color="#33CC00">بانو آیتی @assarkhoneh &nbsp; <br></font></font><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <img src="http://uupload.ir/files/zkgq_حج_عباس_سیروس.jpg" alt="آپلود عکس" width="207" border="0" height="294"> text/html 2018-08-06T16:51:04+01:00 mamanasal.mihanblog.com بانو آیتی شهر زولتا ( اسطوخودوس ) http://mamanasal.mihanblog.com/post/1736 <font size="3">شهر زولتا. Soltau نزدیک هامبورگ است .<br><br>این محل یک شهر ییلاقی است و اکثرا برای آب و هوا به اینجا می آیند. <br><br>در این شهر پارکی وجود دارد به نام hedie parkکه hedie <br><br>که به معنی اسطوخودوس است و دلیل نامگذاری آن کشت زیاد مزارع <br><br>گیاه اسطوخودوس است.<br><br><font color="#33CC00">بانو آیتی.&nbsp; @assarkhoneh</font></font><br><br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <img src="http://uupload.ir/files/phlj_photo_2018-08-05_09-21-12.jpg" alt="آپلود عکس" width="398" border="0" height="271"> text/html 2018-08-06T16:00:13+01:00 mamanasal.mihanblog.com بانو آیتی پول سکه و اسکناس http://mamanasal.mihanblog.com/post/1735 <font size="3">پول های ریز و درشت همه ارزش داشت .<br><br>سکه و اسکناس از ده شاهی تا بالاتر . <br><br>با ماشین دادا جعفر نفری 2 ریال به اصفهان میرفتیم .<br><br>بستنی از موسوی ( سید بستنی ) یک ریال .<br><br>پول تو جیبی یک و یا دو ریال بود .<br><br>نضف یک ریال ده شاهی هم داشتیم . <br><br>اینقدر با ارزش که 10 ریالی هم اسکناس بود. <br><br>تمام عکس های روی پول با لباس نظامی بود <br><br>یعنی ابهت ، اقتدار ایران . پول ارزش یک کشور است .<br><br>پدرم عصاری داشت یک نفر بذر باغش را برده بود و <br><br>برای پولش التماس می کرد مقداری از <br><br>باغ را پدرم بردارد متری 2 ریال .<br><br>همه چیز پول پول پول <br><br><font color="#33CC00">بانو آیتی @assarkhoneh</font><br></font><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://uupload.ir/files/6ede_20180709_130547_hdr.jpg" alt="آپلود عکس" width="330" border="0" height="187"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://uupload.ir/files/0cdb_20180709_125411_hdr.jpg" alt="آپلود عکس" width="331" border="0" height="137"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://uupload.ir/files/ezdm_20180709_125741_hdr.jpg" alt="آپلود عکس" width="329" border="0" height="102"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://uupload.ir/files/6fa9_20180709_125558_hdr.jpg" alt="آپلود عکس" width="329" border="0" height="137"> text/html 2018-08-06T15:20:41+01:00 mamanasal.mihanblog.com بانو آیتی ساخت پشمک http://mamanasal.mihanblog.com/post/1734 <font size="3">اون روزا چند نفر قناد داشتیم که پشمک <br><br>برای ماه رمضان تهیه می کردند . <br><br>علی قناد کاظمی، عام اسمال کاظمی، <br><br>علی جون قناد زمانیان که <br><br>هر سه نفر دکانشون تو خیابون شاه بود .<br><br>اول شربت پشمک با شکر و گلاب درست می شد <br><br>کمی که پولکی شکل می شد در سینی مسی <br><br>گرد بزرگ آرد مخصوص می ریختند و چند نفر <br><br>اطراف سینی می ایستادند و هرکس شربت نیم بند<br><br>را به طرف خود می کشید بعد بلند می کردند و <br><br>روی هم می انداختند و کار را تکرار می کردند تا <br><br>به شکل نخ ابریشمی در آید بعد آن را در <br><br>جعبه می ریختند . بفرما بعد افطار<br><br>روحشان شاد <br><br>تصویرها علی جون قناد ( زمانیان ) و کشیدن و شکل دادن پشمک <br><br><font color="#33CC00">بانو آیتی @assarkhoneh</font><br><br></font>&nbsp;<img src="http://uupload.ir/files/42k7_علی_جان.jpg" alt="آپلود عکس" width="154" border="0" height="224"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD//gA7Q1JFQVRPUjogZ2QtanBlZyB2MS4wICh1c2luZyBJSkcgSlBFRyB2NjIpLCBxdWFsaXR5ID0gOTAK/9sAQwADAgIDAgIDAwMDBAMDBAUIBQUEBAUKBwcGCAwKDAwLCgsLDQ4SEA0OEQ4LCxAWEBETFBUVFQwPFxgWFBgSFBUU/9sAQwEDBAQFBAUJBQUJFA0LDRQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQU/8AAEQgAwQEsAwEiAAIRAQMRAf/EAB8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC//EALUQAAIBAwMCBAMFBQQEAAABfQECAwAEEQUSITFBBhNRYQcicRQygZGhCCNCscEVUtHwJDNicoIJChYXGBkaJSYnKCkqNDU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6g4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2drh4uPk5ebn6Onq8fLz9PX29/j5+v/EAB8BAAMBAQEBAQEBAQEAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC//EALURAAIBAgQEAwQHBQQEAAECdwABAgMRBAUhMQYSQVEHYXETIjKBCBRCkaGxwQkjM1LwFWJy0QoWJDThJfEXGBkaJicoKSo1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoKDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uLj5OXm5+jp6vLz9PX29/j5+v/aAAwDAQACEQMRAD8A8AFgNylAu4/rTprJY1zuAbHIU9acZyisNpznAdegqtcWDyqXDBvTmvQdjzRsbmJZRnYSNuT6VPBJDGgUYyeQ1ViuU2SNj/bJzio5YzyqHYOpNTsFrj7mVJSUMkjD1XjNUo4Vty20bc89OtW7ccY3jg+lOkQKzrtyx7mjmbHaxP4diY6tYbCqsbiPGR33DGa+yoMbUkiO2TGHTsa+MNNvDo97Fdukcz27iRY3ztYjkZ9q9Xh/aI16FRv0zSpwAM7VeM/nuNbRxEKMWp9TWnQnWd4nu96ou4iV+WaPnH9KyNYcvYLL1Kgj8K4rQfj7o2qlPt9rPpk4GCRiWP8AMYP6V1F7r+matpkkthdxXEZ5bynB2/UdvxoVenU1gzrdGdP4kYvi+7MlhaRKxzsJNdToyrBHaheAbeM/oa5C+hN1AHPO1Dj8uK6Xw/P52n2Mh/54qh/DiknfVk+Ro3PP2heuc/qK+Yvjj8CdW+Imu2F9ok9tFe26GCaO6YorR7iVbIB5BJGPpX1CrK1wQepArG1i0On6hHdRnA+6cehqJRU1Zgm4u6HfDHw6/g3wXpOiPMsr2VqkTyIMBm5JIH1JrbluNmrQkn/lmQf++lpunENuz3UH+dRamBFOHzyE/qK1WisiW76lHxPAlzOpbg44Ydj61yDeJJLWR9Hv0CRSkm3nzxu/un69R+VdJrd0X8s5wO9ecfEOVLjSZuPnGCpB5BB61M9NRbne+Gb77Xbi2ZsSBwv4ZrtJLlCSoA4wGdug+nqa+MvDn7RUvhPxZc6R4kjYvbzGOG+iGAyH7u8fQ/eH/wBeu48V/GubxPqLeG/DNz5kkbBL2+gP3M/8s4vc92/L2y9pyjUbux6z48+I/hzwnbTxSTvf6kRn7NbkM5P+0ei18V+PLKx8W+LrvxDqFk+nR3b7VtbPABKgcsx6k8ZwBXs2peEnsdNlWIYuAMyMDuJPPX/P415q0LappWp2JQC6syblCevAO4flmuepUne1z2MDSoOrH2qur6nJwaRo9uNtvpaMzEASTsW2/nxWuuo3Gmkwxw2kBTK7o1Xn8R1rOtreS6t/NJIjXg56U1rfcmd3y9Aa5nOb1ufp1PD4WmkoQSXobuha1Nc61Zw3LRSW8kyLIqBQWXPIzXpnxS8Q+HLCGHSbXw9YyXIXDO0IPloRwc9S1eGxW81xIwgVpHRTIdvYAZJ/AVb+3TXkqzXEzTSMAPMc5Ix61dOcu5wYvA0K9WM5bRWx23hLxDo3h+5/c6dDatLw8qpuPtweleiabe3V5aRvBP5ccmTGpwN3POMehrxGS8jkTaF8z1J7V2/hm5u7WGw2zr9nEe6IkY8olzuz65ANepSqtaPY+WzHLMPNc1JcsjvDf3MM7CTOB1LE4FW3uU1GA7/mOMEYzWK2vzTsVuzE6qv3gnLVAmtv5Y8pvKkJ4CrgH69q6ee58PyW0DVPg7pHiaJ5xH5MxJ2zQ/KT6/L3rzfXvgbqujz+bDIl/bhhnHEgXPp/hXt2l+I57C2UAoXYZb0zjqK05dUivwu5wJAM7lXr9ahwjIabRU8ASB9Twq4VYQobPuK4nxp8NfFPib4oanqFpLHZaU/lp500mQwCAHCj3z6V2sbPbTRNArqMEbl647/Wpda166srNVR7cTuwA84kfoOp/KuepSktUdNOaa5WZ2k/CrQNOTOpt/aTY+ZH4hJ9lrcm8YaD4dtvsWl28aMnAgsIxnPvjgfjXFatcTGMz6hdNOP+eKEKg/4COv41jtr8UChbeAKufuLx/KuZu3xM6Ev5TtpvEGta62MJptuf4jiSX/AfrXI6xZWzX8hmlvLqToZPtLLn8BisWXxFqOpXUMUb+SpblUHXHvV3U9E1O9u2mE8IVhkAuQcflSjLmXuobVtxjWM7Ou9/LA65PFMmjEQIWTecdRmrVxbtFJslAOejZ4NRSbVYY5Ucn61u/Q8q5nuGijLMp2H0HNVRIHG0khev0rTubiW4iCE4A6YFVDaTSnaFII6kjFTo9h3fUbZxSEbAw2E53VannS0+ULvIPX1qKCxeGUFpDtPVasXFupQFF+p64p7LQXqZ11cCeNiEOSMZ9Ku280U1q21t0oHKmm2WnNqMk8Cbnn2bo4l/jOeR+WataZ4buZ1Z0QRKASCepFcdW72R62E5basxjeGCYDoc13ngfSZLuY6w0ssKR5iRVOFl3cEH1A/nXnmrRNHKR0YHH417j4emt7rwfo7QIFQqu5R2I4P65rnwkIynKT6Hdj6soU4xj9o76KEyWjYXjbVrwk5OkopzlHZefrU1ha7rFnzgBcYPejwcP9AlBx8s7Dn616Cm09Tx+puFSk6sR1Xil1O2F5pkjdWUZ4q3KoKR4PIpsbDbJEfTkVspJoTZk6VctsjXqcbeak1snDk/3R7VFZx+XcoR/CTS+IpkjQjPzN1+lDmJmJr0irGoBwefxrzjxtMF0aYnGcj+ddPqWpfa5oHz8uCMD6VwXjK9+1Wxt4zw7YzXM5uRaR458WvAcN5rNpqanAu4RuG3PzL/APWIro/2d/Cf2DVNQwRKDsPA2lfvV0nxJ01LjwjYbWCvaEksf4s4GB+n5Vb/AGdEDXmpQhgGGxycZIHIyKuaSJu7nqmv+BBfaPFNp0SySxhmdCeXJHT6149N4at7Txh9qaNlgktszjYQANp3YB5xwwr6L1bUbax0cLLdGB3Xy0fALZ9OeM9a8N8Y6rHb6PrWoRs2y2sJQkigfMduM/iT+tRutTrot3R87bNSNztKPJCvRVG4Yz3xUV35w/gdQDk8HArE0bXNQs7lWhuCpJ6sARXVp4x1hYgguk8s9U2cflmuJWZ+oUHOSSRhrdXVrIGiMiF1ZTs6kHgilsrLVJ3KxWU5i7sylRj6mugTxTqmQfPiBAxkJ2/OpIb261AyJNeuAFyCDtH6U00mdnsW1eQWmiizhaS8uI4QeRGDk/Suy8HahBrGs6ZYuR9kDFI4cdTtJyT35x+dcDesm/y0w2P4853V0Xwbhl1D436HYqube2tXuZV9Dzgn9K6Kc25cp4OapUMO5R3Z7HpvhyLVLi5PkjepAYbuPqCK0JvCAHyCAMoxhgeleCXHjvUtB8VazPYzzeV9sm2LFKcFd5xx04rpdL+POu6oYkeGCHOTvQHdx6jOK9NYimtJH5o6M3qj0ufwqlkvmvN5Sej9B7Vz2o+K7PRmWOKJrrGRvQ/KPx/Gubm8X6rq12DKTdKoJAkJKg+oFY0ttJK4Mx2gsTsHA571zzxS+wjaGH/mZ0svjzUb1zFBiCPs+OV9vesbW9auLqbD3DkKeCTjNMkmjgiCw7VJ/M+tVbeS3+1qJ18wgbwvrXK6k6js2dHLGGqRYVr++hjECF2DDc7dCKtrpoglFxdXQWQc7I+e3TNUb3VLkyKkIEadgp4qzYTCcLHc5IJx6kVSjFEuTZpW19DZxsLKIKD95h1NIurXYGHJVvRhXR6ZptsQDGqN0O/AOTW/Hp0WwHaoJ/2RWyi+hi5HOz2kspZZNiKOmTzVC5jRcJszjoRxSXUsokJds89Peo2dpOucAc1tJHmq6K5kCk8AgYwaYZHeT5MsT0FEkYVx/Ep/SmsoXIXjPrWV31NLXL8mmsbfeXfzBwY1XP65qtF+7kCD7/oarGVuisflrRsLYRxNKAtzM4xtYElfcGtYrn1SM27bl7wrKbLxFbXAj+XJQ4bH3gRn9a7m7ghmVZLZ41TZ8w7E9M151G0lndpLM6xbXBJJwBz612OlRPqklvb2yB4W4Eqn5QCchifSlNWWp1UHrucT4i8OvDcicoVVX3OeoC+v8q9LsYIdH8NRTbo0gZSVKZC7uPU1X8R+H2urC4jhiLyQ/wAAII46nPeodT019e+EWrWKBrK6tMyh15OFOTjoOmR+VefGPJJpdT1a0vaU15HsGjXC3ejQtGRyuT+Iqt4Zb/iXumR5jOzbc+5r4/0zU9TkmNvca7qU8CADYLkxLnHQ4P8AWu08PeBpdYt5TpNtLdXKuDJiZmC9c7mLYBOPXNdTg7XZ5PPqfUY1q2tQEuLiKIjjMjgfzqzFqlqSJFmRlI6ggivL/h/8OJdMuH/4SC1tb2CcB44Ym5gcf3jgZz7E16zYIthaLbwrHDCgwkfXYOwz1rmnNR0i7m0Vfc5jWPFmm6DDLdXVwIrdCMyEEgc+1eSeN/j7pmyU2Ect/IcqAxESgeuTzj8K9a+IujQeLvC97pN3O0EMuMyQ43AhgR/Kvn/xH+z3p7aTGdJ1GQalGf3j3XKSD8Blf1ojUjtNjcW9hbj4kavbeCLLxD9jtP31xLA0JZiEx90gjrnBry8fEXWdU1CWSRIAqHOFZv8ACvX9G8AXQ+GDeG9TvYraczmQsr7lA3bsjp+RrkNL+HOt6RKfsmqaPGEzkyTx5Zc99w7itacoN2JlzLVGD4o8d3niHRI7cwwW0duc4DsWm+gI9q9J/Zpe202x17XbzLCJo7ZQp4zjd+fSq83wR8c6zpv2+yttPmMTY+QptZT/ALXQ1uaBomp+F9ATTtSihjuPtDTypEfkXOODjvhR3710tRexmuZ6HQare6j4tkd8eVBGcKpHVc8nPc81x3xZ8WjwP4aspbS3jkkluhH5Migo0WPnDY9cfrXpmqpcDSYZYo4l/cA/eBGfTivF/ix4V1rxZoOmw6XZXF2YZTPMsKmQhcYHA56lqylZHTFtI8d8RaJa6ldx6joNvLZ2twwMlrMVCxk9dhzkjrwRWdd2tzprlLm3lgbPAkQqSPXmr39l6pNHIYY3cQyhZVU5YNyMbfz4rU1ObWvEcMMV0ZZ5bRSuJFywAPTGOx7VCoqWp6+HzrE4Zcqs15nNxXgzgCraTqVY5wSemKlTT0sgHufMiuFJbYqYwO/P86n1EafdJbPp8LiZwRIhfgHs2Sal4bsz2KfFEtqlP7mQQ4lkCjpXs/gTRofhf4Q1/wAdagnk6pe2/wBnsYpOG2/w8f7Tc/QV49oMmpWOpwvYxrNdxEusc0KyjI9Rjmuh13xlrXxJeGHVZYYnt/lit1PlRs3IJOeAeO9aUaXs3eW55uaZvHHQUKcbHG+C7qe31LdJJvZkYSE/xZPJ/Ou5hgggUuq8tyMiuTg0aTSb5zN8jKTuVMOFyeuQSCPpXTWdn9p1EWlxcRwvgZWRwnBGR1x1FYThK7PFhNcu5fj1BLMlsbgeOOMUy3gutRnCW9vLISc4CnAFdFbeGLW1QSeeJQOdinev59KuNr0lu2IUW2RQBkDBxTVO+5fOZI8IXoYvO6W0KgktJ1P0FU7nSbYH5ZS7f3sYyO1aV/qcG7JlaRmHcnk1jyytje4YLjBK9PpTtGOxN3Inis4UkV1k3KB8y44FWUaOFvMcqgPSsWW9YDbD37+lWbSyuJ13P86tz+86VPNfRFWtuav/AAkv2ZdlqSD/AHh3pyeJdRkUEyE/hUdnpFtkl2ZG/u9jV7zhD8otyR64qlzdyXYu3KxwOrStn2UZxSS3caP+7XORnJ6VFNGxQbRubsoHBrHnvM3JhBLTAhWQHoff0rrV30PLSNAtgmTGSewFVZ7lVVWd4kP/AE0YKP1qlf6hJYWjs77WLFNsIyV9CWPHP0rj5dSinvsMsYlzhZn+ZgPWm1bcEdpbeJ7GFmaJZLmZf+WcceAPqzYFR3nxBcMzk29pvQgJbKJWHPckYz+FecLNeX+oPBb+ZcDeVQDJLH/IrvNP+D+s6rCsuqNbaLZgbi12yxtt+nX9KanZA4X3MnVdZtpY3G1rm938i4YyHHr6fhXrPw71wr4XtLq6UL5bm2mVBghc5U47cH9KwNN8L+CNNIRbm/8AEl4pAMWnQMysfTcR+tem+DNLvr6XyU8CNpmlSnbJJdTDzCoBwQDzkZ+lO/MtClaDvc29N0u5dJ3VGaORDtPJUD39Scj9KjsrCRGuY5H2GUPDMqjIAPXGO3StnTZ00nUWtZkLFFGyQkgYPTGO+Ca6Sw8NQzTLPHJslKq3ygMTj1IH09Kw5bO52qpdanzFpPg3w5FrSabO97ql7BOUmt4gVQtnHOBn64NfSvh/wU+m6ckVjp0OnW+dxhjwueP1P1qQWNhp2rO3lxebIfkmVQrH2z14xXS/29FI3kwF5iFGWToPqT3rCUU92c7ck7JGR9kltgqspXHU9c01JGZmI3be2a7LRLT+0okeSMqzHaFJ7e5q3DoFreXVyqxRrbwARggdXx83J9OBWDppdTWMm+h5Zr0r/ZJVBBdxwGbGeRXEv4O8UeJJZI4Lu3sbRs+VOhLMRg/w9OvrX0bZaBZafaiSOwWOXeDuUDd97ufbrUF0jSyiOyjZ5c43DilZJlXPDND/AGftIhUT+Jb661mcEMI4i0anuQcdvxrpvDPwa8Pm522WjRW1orsDKw8xiPQFs969JvNEs0ZftlxLcKMfuVbq3vjt7ZpdX1xNE0i5vDALS2hjOzBxkjoOOlR7SN+W+pXI2rlPxPq1h4R8OSW9pGsbqmyOJMDPH3iMV85ajcz3U88kiFlJKjcefrW3F4ju/EN9KWcjexcu3XvwP8/yqlevDChikjxIGJ3A8kdB/WuyOiujeFJwepHpd7NHpMibiY433BR6mvS/AGlTR6Pa38BUi5yjvnO0gcDH515SoCB0TAQ5JJ6AdPp/WvS/hhavf+HLwx3DG1jkQpDCSBuAB4bPBJyKznsVPbQ2NR8OaPrDXCXNhbR3Mx2yAqNxIPJII55xivItb+GmoeH59SnsPDWh6pEh8yFghjkdRjKEY+91wQcHHYmvoLUNNh1W0DRsBdxhlUt/A3uAaworS7twGuGYI3CJt3ZOM/0NSpOD02OTRny7fa/ZxWUqa14M1TTJHO55IWZ1A6Z+dSce3vXNr4b8BatZ3KweJruyvlXMS39sFVecnIAGRgnoeOtfUdosfiBJ2+yiRSSH8zHUdjmuV1n4b6HrVxIl5YwyzMvls0qYkAPYN+FbqqpIhxaPCrL4PTGOC90LxjpF3djJCLPs3egHXr05rnNU+FPjk3M0lxpdw8hbLyWpWdXzg/wk+v6V7TrXwq8DaRZG4n05rNY22LNBO4fI9OcVV0qy02OCO18P32q28cI24iO5nbPU84PTv6/SqTb1J20PIovAnjTTtN8pdOlm82UIFEbZjJ5zgjpwfpj3rptN+BWtakgbU7qKG7KcGVyxYDgKePSva/D+pTyNNbyXM9zOh5+02wjZR6ZAAP1rTNnIxWaYoHVgUXPCj396ylVmtC4xW58yeK9J1TwBqcOm3NvLZbjlbu2YtBIpHbI6+uelZ/8AwkU7XKwI6TFiE8tgfvdAAR3NfU97d2eoQPZ3lutzbyExvDIm9PTkGvK/HH7PtnfafPL4bkk0y+icSRQh90RP90E5K+ueaqE01ZhqtjyIa39mlmjvIJ4bmNyj+epwCDjHtViKdblsyTfu88hTWNq3hHxVp+oG0v4LmW8OZjFJHu3KOWcsvBGevpVOW5t4b828yG2kXI81JAVJ9iOCKTp82zNFVcdzu7aWzdRsjB9STzWmL7dHwgCDjArz3Trm7eB5UKTRJ6na9a2laqL1cpuXHUMMEVk+aD1RompbM6aXV3zxHtA7560RX8zrnavX1xVJdRsoQGdjK391BxTj4gQHEdsqr7pn+dLmfVlKN+hoa34jktb0pNcQLbKgC2tqmxD7szEs348e1YV34oDaUtpb2qJI0wbzYwOPQADpV21+F+vag6T3dm9vbMvM1xiNVX1Pc/ka9J8MeEtG0KOCfTLeK/vADm9vWCxRt6hWxx716ik9onl8q3Z5n/whXinX7aGT7BLBaOR++vGESn0IzyfyrqNI+GGmaA0U+rZ1eeTkwQAhFx3J7j8q9Ta60ES20+o6st/dcebHAxkjB6ZDYHHPSpbr4gWE1rJa2OjosmcRgncuAMgkAf1oWHq1NWQ60Y6I41NAnluN1la2vh1JgZF8hd11Kuc8RqAw/FlFd14e+E2lC8W+vrAXcxTmfVX8w84J/dLhfXqSa4fRNQ1bSJ7uaO5Fs1yxYv5QeQ89AeoFXb+8u7mEy3WpzzMx2hDJlgPcV0rCcuxi6zZ7TGNH0mERfa4LeMYxHDtjC/RUAP8AOtLwzqena40sels0+0hWds8k9stXhPhHwxceLNcjtY/O+zggy3BHCL645544r6N8P6HbaElla2seyJSE6deOSfU1jWSprlT1CCcndmP4m8D3CXVpd2cf2iQsw8ssAYzgndycEcEYpmjakY4vKLYl+6VUYOOx9cV6CLeYSeYj7SzKWB5GAGyB6dvzryDxPpNxp3i2+lt5pAchwU+XIP8ACOefTmuCM23ynqwppo19SsIbi6tbmdMpDIpZc4+vfJ4rrLbSLX7RiAExfKiFRhWc5J/AD+teeXer3NnM0MrCK9JBMRQ4Yf4/Sr9j4sOn232v7OZogwBhViAh7nGR34pThJ6otI9ltNMh0+BWeXEnXPTH0qH7dBGg2NtVRj5jtHNchpPiX/hKrSVrFvmQkMkcRLRkc4J3ccd+9PSR4kRNW8pgPnRZRIGAzw3CYrgqSlzWZrGFkbt7qKP5iK4dVTcyxguduSPuqM9j696zZ9Une0mjs9Ku5VQkfMywISDz3LH8q1LXVoWthJCIZmK7iCeg+p6/lR/byGXiOMD0Z+fwxmom6aVpSBKV9Imbp+nalKkct68WnxR4dorf5t3H3Szc8cc8Z9BXnfxc8QyXUa6TYxtCAfNaHgGY5+VQc8dck+9ep3PiFI1kYqpQAlleVe3p3x+Fc3rOoWl7meOwt57lBtSfAbZz6kcAGkqsIPR6Fxi3K8kfPviHStV8O22m3zRgwToIpFJOSzHLHAHTnbwawJtZledRKhUr1x8oIzmvXPiFpkNxoge7vvIw5JkkJJ24OWzwAPzrwHxBrtlpenPezzMbaDKtISMNzxj1z7ZrWlUdRM6uZLV7nS6hq6Xt2jRgpGi5bZ90YxxXpnwevp7AR2lvIq2sx2sOCWlxvPHsM+3T0r540v4laU9yjeWVhb9+fMdVIjwwDYJxzxkdc9q9f+DMjrqTajKJAjyiSMBwCyjr0PPUHA7LV1E4q7MXUU4tI9xhSTTL2dIkz5g35Yk5bqQ2f4s459DWleAPp3mDCj5cgdRVlvLu7ZvKcnOCMHBX/CsqBpIbSWORlyJCqxsfvc9MnuRzz61N1G9ji3d2VtE0iM2ksy4MdxIXSMDAQfdx+mc+9ZOpaJbzyW6y5G8MVznJI7A/Sti3uhoypiRnsJJ9wLHiLdkMMnoNxXjtk+lRXbxXdms8OXkil8wblwzR5YHGfQZP/Aaaa2Q/M5TWdHFnDckNE9rGvmFGYEspX0PuMe9Ys+lm1SPzLbyOhwADtP4fj+VdhdWtpPN5F2iwXbhIk5BV9hD4H19D61Y1uzV9OkRSPOKkIznA3e30rVNq+pDszi7SIM2Y5Q4PA5wccdqd9mUSne2XYH5Oe3/66eumS3MVm6hYTszK6Y4b/DrUd1qM0CIskgeTkhQnUj3ziqjGUtQdkTLBbwwHA3yjjOPeplgxHGWZVXI3EHGM9eax2udWurYC2jII7qg57Vl6jpDzJ52p3EhKcYaTjOOw6Cr9lre4r+Rp6vrGk27SRtOtyzAq8cY3kg8EHHtXkvjzQvDOr2Lw23hm2spNu2O6RxGyqO4ReD+NdnEIHzFb5AcfOxHH0FZ1/pMEcDpJH++U/Kwzux9DWmiRpGF2eNp4cg09RFEu5SesmTn0oNg0QIGM98GuvvrI+ZIpXZtOCrdVqtMsMVoYfLTcTuZ8c5+tcFSbfU9SlRSWiOaisV+9yfwFWVtVA4HHvU8siJxwAKovqJ3HABHrXG22dyhGJ9E+Lrm0uImaHUizIhZ/s8W4gdjknA/LNeYyaCL6QSK0k+T9+RucZ4yM8V7f4f8AAWgalZxz3OnbJl4ZBMxX/exnP866K08AaLG2FiAQKQoAwMf5/Gvs41KNC8bao+Clzz1ueE6f4adowPLUrkfJHwM/X8K1bjTJdPKk2/lORkNz0r1K+kk00tYaVpdrLFkE72ZyWP8AsngfjWTe+EdZ1u7DahPDZxlNyiFA20n+EjIx+FdSrxteWiMeR3sjzr7PdNIqNKsQYYJZwvFbGh+DZPEbW0NvcwnyGLSBQOhwcs2cn0xjvXaWPwtsINpvJJblwc9kXH0Gf511WnW1vpvkwWsK29sQQFjUbc8dT69a46uLi1aBvGk1qy14b8PQeHUiFhbRDLAStwGfryeOcZPFdc8Uci7HUyMrq4OcDIOc1j6XBmTl8bRuG7PFbSjekRUlG3ct6Adevb/GvInPW7O2Ebot3kv2e0kkUAyIpYZ4BPH/ANeuF8f4iMEt5bxSQyK3lsjbZA3AJYdOwNdrq/GlTqF371KiMn7xNcF8RVk1nRtNvkceRCwRlAzksAQevTjGDWKaUrnoU430Zw2ra0dUlBmdkQKFCoo44A4P4VS88PGMs23B4Y4BB9D64xUr6c9pftA0Gx3xGCFPJPAx+NU5/Ns1nt54ij25xIMZIH0/OtXKSO6MIW0JfD2q3fhrxZAbK68uW7jJMLnCuqjPJPtivarHxINat4reSdfNIB2SIFYHHcfj7V45BoNrr2sWFxJ5hltxKiQowyxwOoPbjJ+ldbrvh3VdRXz4I5ZLmCDdEyXbbd+Mryw9O+fb3rjq8stHuTLludrcalZQs9vdC2WRQAzCNuR7YP8AWs6PxXo8ciKZtJmlPAiFyoY/99HP5ivMjouo6xa3dt4llCabHEZJJ5opobuAAHLJIJGDfRuMciuP8Eal4I8D6nPqugaK7arsKR6lq9y08u3uyqowM9zwa5lRfWxg6qPogeMtL8u3SCNSkuRsV0EZPQjd908+hzXKePPG1nothHcz3MNoHJKwKHkckDGFxgf5+tcKPGWreK7q4mTV52mghaW2gjtgbbzDyAVGSW6dc4NcZb+APFXjzUWkkDLPJiXfOdmQe+B0Hbgdq3WGb3MfapbHeRWh+IMtvd3G9NPtW3JHKof7R6EqfugEZHvzivJPih+zr5fjJtYZ5X8O3ZFxOqHa0Jz82B05xkV9S+B/Bb+FvDdtbXjLc3UKncysXAx2GcZxj0FaOpxWl9bSwTCGfH3hKueD6jp3rWMfZvQh1OY+D9R+Bcmla5Gl68jeH40Nyt+v3ZoMj7hHVvm6ce3UV3Wn2s3w3t7W98P3VzrPh+UK7fK6mFskFuemR1x6e9e7eOdCOkeHrObEUem2F1GrW8CgqkJBQnbJlcjfuyAOB+XI/DDwnYS6NrekX1wTDZXvy34k2fu3yyFWGBg9Py9q2nTVSLTehmpuLujW8O/GOGKS3tZbu2nuJRuRzN+8I64wBk/Q811ElwPEVtDczMXWNjIwBUMByAM/d5Prg+/asm4+CemSziePU7izvVzsubaFVZRzkZxz19awNF+DN1omq3c0V7c65FNl2uLi7ZTnP3SvHOCT6H0GK86WGkn7sro6FVT3R6Db6rJdwTJKjwtnMkW3lTxh93QkEevP1oiFxPHcXAnR235Y54jccHA6bTgNj1z61z0/g/VvD12l3Y3MskSEsbdTnbnuCccYBzkkH071X1bXra+WNiHsJc5eWI7URx0b1Gc/TnrWN5QWu5qoqWx20c9rbWMs8cUeQfnVjkBl4AP0wAPbFYV1fnV5UkbfkEhUPRQCOv6VzeqazHqKRQwq0UCsGcBuGb+v8ulV7vxKNPA8u4TzgoxIBjbwcge9exRgnFTkc0otu0TqtRsHaWKCNAqAE7jkAn6fh1rNhayFvHdTKsb7cbWHQ9x+dcPdfEO9OVZxMAVAB+9jIwAa7rSPh9Nf2ltNrVzNLLKnmfZYF2BCccEnOTjg9PxpyqroaxpKC99mTq3i5bFGihVY4yOX4Uk9/wAK5K88TQXahCVkcHOEXgCvSbr4e6XFGxXTGuVBJ3XUrEjjGMA1wPhf4U2D6tretXyvJHcyeVHaK7eXEq8ZQDnnAzXO6rOiMYJXRn/2pE0OD8xY/exgis3UNTjRA2Sz9BnrmqPxA8I3WlSrNp9szW6BmlCtyMEc47j8zXCLfyiIs0hyOnPSsJV2naxpFROqvL0ukzsABjliOT7VzU3mTqXUlWB+6aoN4mkSZUK+Ywb03DrWtpvjAPLtube1lAOFKoASajm59y1W5NkYskU0jfNGx9hzVdoXQ48l/wARXp2natp91EoDpFvByFO1s45PFas1rFcsHaNScAAuuTimqdyXin2PYINSWLyXjIF1na+0Ej8ifT61p/27GJslpVI4aMDOB6188P8AHedXDf2SoYd1n7/980+L46T3Ekg/s05k+9iUcfT5a9vFVqE3eErnhUsLiF8UT6bg1FbjGxsE4JOR+tSyeXcTg5BcA59MV87QfGyVYo4lsGt2yNz7wxC98cdfeutsfjfpZjciK7E2MgDacYrijJSZrKhUj0PRHmW4s0eEbsu3G/IZTkZ+laukvb6hCfLC5hzuQYypryfSPiho1vJcCW4uGhlx8siH5SRzg8mtG0+KGg2k0dxZ36B8bJYWON4+nsK0T7mbpvax6lFdyXl3ay200UloFZJE2nduxgD2+hFXtH1Jby2e1KtHtj7tyAc45ritG8baQ8r3Ud8jM5BZVYdM9x6j+QpdN8SR/wBpytBcIUcPEzAgAkg7T+dZTUlZ2ujWHY7y4vke3zHKWjRC0nqGwf8A6/51h20khgi07zE+wGONCUILgng57DtziuR1KLWPE8kljpykW5jSOS6aQoIwDh8dySAcV0kdj/YGnWkbA+Wv7svu3kY5A9ex5rmak9UjrjZddTzPXNZj8H6ybvXp2tJbWbcVlcYUZJjYe3euR1D4mNcy3t9DDe6pc38JMLSQGKOZOgZXYBcDrwTmvXr7T9N8YafrN/q93/Z1tAzRLeghZBs+9jPUZzxjmvGINU0n/hFbGyG6/gCN5+kmPY0JQsBPC5+4ScEoOueMV2Upc61HUqNPQ9j+FFla+Ibe01RbtLiSZiJVjyoiUKBtPcNnGc4r1m7cWlqwjQ44yw4xgda+ZtDuI9HS2vobuTS7u/IW112CbMMpzwtxCTjg+w74xjFecfEPxL4rvPEb2uq3VzFcjC4R2VCmPvIRwQfUUnSu7mPO3ufXcXiCDXr240uXTmktzGBLKVZVcd8HA/LNY3iXwJo1hp7tp3hK2kMnyF4QAV64OM5646frXg3w38cW3htYrW/gubiyZ8lpJSXX6MOe5r6F0P4q2F69vbb4ibgM8a+avChc4AHJ6eldSouKTSOSUtTgIvEuvabMmjWukw6dIGMjxeU6GRTxuDEgenXqa7zQnu76W2Kae9ssefOlScIJWyRu2885HXkYPGe25b+ONLu7y0t50SKS5T9xcAh1kPdVxkg9TyBXQJAhRfmBIOQWpyl0tYm3UgEcsdu7uoUhCSB+NeOePviXouj6BYXBV7tbq6/dwbdrYjPLEbgcZGB6/pXsuoTeTaTvsNwwU4jQZLn0r5PvdGk8SXmoX0+mxfaIklVLMF4pLFUJ2oIgR8zA5zjGcfjFGF9ypO5g+Kvi3qviVLpbtwbWU8QJIUjCE/dYcbu3Wt/4eaDrHjWxv729hhFhJ5cL+cRCgjQcFWAOMAnAAx71Q8C/DWz8YeMzp2oOLeJY/PlFvH8rgnChTztBx0IBx+n1kmg2kdjFbIgS3iUKsagAYAwB9MVrUkoKyQLU4eOxu4tEtbaCRbtol8sTAgHAOOmMcAY/njrTdGtZtVjjuNS057F4CUjjWT76/wB47Txk5688V1smixIVdAcpyDk8cYHH41TupfsezccA8DHfg8fWuBysapXIflJYEgkgg55GO3H51yOv29s15LFdQedBJHhW2/cPfBHQ9q6lQr4cAFiwIyMcj61zfiayF6rkBmCnJZDjBxk1g9TWOjPKvE9hcaJe29vp5f7NIzMZJycIO+TjPfA/CuZ1O6VVWGJ2nmZgvmAcsSeFVfr+JrvfGWj69rc1tZ2PlyQAfvVlYIVXgbzn0z2rr/h58L7bw7uvrtvtt8Tsjkb/AJZg88DoPqa0TlblOqNSMI8z3Od+F/w2uLGePWNWgWO6UH7PbStxHxw7+/oO31r12EvFEskbhht6E9/8is7VJFsrht3CZHlq/GfXA7/U1iJf67f3Zh020VI1PD3G4Bhjt3/GspS5fdSMm3UfNI19R1JjPJEygNtP7xT6DJPsPr71m+H5g2kiQZkPzAkqeg4zz69c+9Vr/TfEOj6fI0n2a+RVzJbxxlQeOVJJJOcDkkUaXfTXVoTNDHbhudtuDgA9Bn2rJt3s0dSSUbpkGq6H/ayyR9Ax37lwRn8celeN+NfAlrcalcRuI0aRxIGiYgfQj19frXvF1Cl9EAkOYlIzJjdn2rhfiBax3GhzXDW4X7KhK8jBUgEnA9MdTVu5LSaPBb/wtY20hQNJEoOBKVON3pnp6/pVMeA7eONxDcie4+Vgpj3L04JK9gD+Fd8mkz3I2xLGhjjAyF+V9x65+lUtX0qZbqMJvE8eEYQgDAHpjr/+quylCE1dI4pOUWcTe6MkUkca6hhCpZ5WG3acHgHt6f410mk3WqyWEXlaogA4Pnxbmz9dw46U280GWeeWK6ZHtgPMmlZd+1eT0H861dA0nwhZ6XFG17ds/JYoCvPuO1aOnFEczOPlggcEmNAPcU/TtLgd93kqB6jinW0BupcBgo7571tQWyWickEdetePZn1/ukbaZExAT5XUcZ5H60JFHnY4IZeuDxTZ9YxkRRAnON2aotcvIVdnG724pisuh0tpaxSWsqBjHld2F/iAqrN4dguVeRXxIgzgDOfrTLN5LnyV8xoyvBc9hW/pzCORLdb1PLlzvdlBcKOf1rujtqeXWkk9DDjtLywDIjbl68A7QPWuo0W7kuLAJLIU2crxw3uOKmsBql28kGlQJNcFNuwpg8gk55xkitK18NeKr+zisYdG2hF+dVkH3s+5GDyK1jPszncov4kXbPxXfWQCmRoiFC7oyV4z39fxqvqPi+a8jgjmvJoJUbcs+cge2cH8qtTeDPEmjxRJc6TczzuuXCFWUKPdWP8AjWErCxu5na1dJInwFddrds/5xW0Z6bmThFu8Udx4T8R6ey/2bq6xol0GMkwOQ5zn5iRznP616VH4I0a80mU6dY2MctyoIuUhXBcD5WOO4zXzre6hHJk28cgVBwqY5+o716n8JPGlzexrYTv5CQorJDtxwBjOT2P9Kzm1D3omU6btcxrn4I+JrhtQjGqWiQFSzQQ3EsaScHO5QMc+9Zmpfs9+JZLS3UuL4xruhQ3pdE46AOBt9OOK+iINTgujiPByAxfsc1MZkOVDkYHGe1XHEu93Y43C58u6N8JL3Wdpnv1097eXyLmx1AiN4wO6ELiRcEdOuTzXZ6b8D/8AQIrqTVLa+gYAI6xuhCk5Cck5HOMbf1r2iWzs9TVTNDHcFDgSMvzhvr1H4VYvFl+zSG1SGW4A/dLdMfLz74/wNdCxDkZOFjxnRPBbaZ4xtBHpjeTb8i7lKyBwOAy5GUKnsB6YPFe6W0rS2ymSJIPlz84wRVS3sI4r1rrH7541jKhvkGO4H4mtBnDAbjnPGWrKpPnGlYri2zJvBIyMAE59Of0/Wo20mBZTKY4zMw5coCT6ZNWmOM+h4z2phmAJQ4JHJNY3fQrQpQ6XZ21xLPDawQ3EpzJLHGqs/GOTjJqxL8iAhiw7jFLvXIboB2xUa+W+TJKQB1ycCi76gUNQLW8MkqZBxkKScf1rnNBuPEGtXE51Cws7G0icBWXc7SjAyVJIx3GSOvaupvoVVgUIbjPPQ1QgmYxyZkPmElgpbOM1i5JOzRdn3MTW/DFzc3BdNVmt4SPkRFUbGA9cc/jWe8cWmQpb5aclwqyynczsemeKZ4i8a28EzWyBbiWPALhsKrc9/wDPesGLxLcSTxvthl2HeqAHLcetdCpynG4PTc6m5tplUFYhJOBu5HL46fhmrPhQ3E+nr58RjmGclxkl+MlumT0+lcxN4iEt4v21HhTzhPIYm5bb91RnHAGPyrVHjrSo7dfL86OLJZiQAxPoB05+tY+zqc/M1oVpy8qItT0W9vdUJjkaWNl8tncg+dkENnHQD+vtXa6baW0I4ljknwQ54wpH8gMYrg5fiFpMlpIs4czXC7TGAQIl44BHf6VBZ+MtG0mwedr+GTJXECcZJbLnHTPU1m4um9jeL5kdx4jso7+yksiZVSbdHI0RxsG3rn/PauM0iJDbKrxvOyR9N2BjgZx3qa5+J2iTWlhb21/DAJWWWR5pNxQ9SD3Jxx9aytI8a6CmxL3VYSZnKyy5wV+Y5x/snP5VnNNtNI3jorHRXcy2FtLOVeLy03yISANoyegHHeua1+WLU9IusIlvHcxui7zuwSDwfXvxV7xj8RPC2p2qQWutQxBSEcg5LqCOPxxXAeNPEmk6hZ6Rp+m3sYjadGluC+1oVUZYkYwc5p8ruUpKxZttNa2t1ElukLCIIATkj+Q/D3qG+sraOfyxH5MsbDdIgPzDHTHb1rabWNFvpLXydTilaLkvK4UZ46f4VpSpp0peVJoGkIypVxjNVG8GZSSZxEnh2C4DzxpuBIycHAIFYlz4AF3O8okVNxyejZP4iu//AOEiFkGR7iCNM4wHH+NZs3jHQfMP2i6ieT1WMkY+o610qq1uc/JfY+fI7fWLTJbSr6P3e3YfzFXP7I1+cqp0+VGfoJiF/Q19J6nawyJMhRHgBK7t/Mgx1xmvLdX0+R7lpI4poy33GkYsc5OQSa9avk8acbxk2c1POqlTRpI88l0bVo4gzGGNtrFEQ8sR26d6hgiv4grtatLuX5omYAqfXPQj8a7O/tI3jdLxmDDoyEkfh/8AWrn9U0a4blEN1GOWZyVOP8fwz718/Ww8ou0dH2O6ONnJXk9DofC3h668U6elvAJbaeN8ySS5Hvx6/wD666/RvA8eg3KXUCtfLIGSZZVG45GCuO1cH8PHeLXXtgLuxBiMqxzj5GYY+6w74J75r0yz1jXbJD9otU1CIMCkxHJHGCMdfxpSTUFzKzJi+aV0zrtJ0iwvbCOOYCEQHNtJ/Gpz0Ld/58V0cOpzaUqB8WLMxTzBzE57Ag8qT9a5TR9ZW3KLcj7JO6g+WhGADyOM4z6jpXTzXcVzpi+cq3drL95okDAj1K9/XjmueyTutGdDv1OmtNTndF3iNgSMhTyPwxmsrxf8P7HxbCxJNlPnP2m2GSxPHzr37VHZwgQo0LNd2ijzAsAOY++B824d+Md66DS7mG9YzWweMsoPzqRn0yO/TvzXTCa2OeV46o8QuPgRqltrBS31C31CNXDKA2x1A9eoH51nXyeIPBt2L6fTriaytyBK8WJFCcjK4/nXrniCDVX1iN4orVJxuZEBKiUY5GfWsF51vtIkF9bz2tg6tbXcG0xlVIIOB+P3l/LvUOu78qR0ObkuaepJp/xO0i+8FT6ro775FUR7Dw0Tnjke2c1S+HvjzUbtZ7URPd/vAA0rrGkYPV2zgnueMk1xdpp+kaGWtdJEy2BbLqxLGV/7x9K6CxvJo5Y/swSBCNrkck+xJr0YUlya9Tn0d1FHs2n73UNLIjEMcbMgc9q1AzMQAAQR+NeP2fia7uwbd7mRJ8goFbAYdxVmbxNrdjGvl3oSZPvJKcjB/wAOtJUuzMnTkt0etnK4LjaCM0xpAegfOMivNfD3xEledYtYnWZ3YCOVV29emR0r0MTmQoYyu08nmsZNw0ZLg0TPKyrxkjOORxSF9wYE8+nc05502ScYx1Y9/YVHayK5Z/73ODSjJktCvgfKzBGABxms2e/trVPKuHWZJM4U87vX+dWtTvo7dRIchk/uVw3iea41KA3Ee5mgYOGA6diKTqNMpRub+m6kB5sEcXkwRklAcYx2x+tef+OvG5uZzaWM5+zcBmjJG8/XuKuXOqXN34buhZxvLPs2MApJGeO3tmpPDXwukvLRHuYp/NkjzhlxtJraFm+ZjilHdnBQWjXMRnmVgi/wj+orQm2yIiQq24cgqvzfSvZb/wCHRtLG3Nrbl1VRHsTBIIyeRjJzzzWJqmnjRkYT6fKkcv7wK0Rl2joSxA4GM9MVTq2OqKjJHk0rzByyKyn/AGiScfSqU++6VVdjjHIHAzXpl3ZRakqIFSaOX5hNnGR6DuM+hrj9a8OTW6B7dWaE8lP4lP8A9an7QSgr2Zy1xPLCm1WOPpWPdIWm+Z/lPOAc55rQvFmjZxtLHoKybW3eWQu6kBWxtwelc8qz2OqNFblZrATz8fdFDaNHt3Md3OAtdA2neWRgBiR/Cf0qBYQ8gTy2DN0wMZqHNo1VOJhS6bBGPlT5h0zTBbktkKMdsVpTQyxylZQVbJFSYMO5njypAwMVi6jbN/Y6GfFpjXCAHJXsD2PrVZ7CeKbygz4zgDJrpbQ72U4EYz0A61uWkMFzIpKKzDPzY6U9ZbMXIovVHEv4b8xs4YHHIbv9KtReHI0QKyncK9Kj0tCn+pxxw2OtVpNJhdy2CM9RV+zY+aK2R2WtaIZbltpAJXjcBkH6dPwx2rjNasZYYXBUSMpP38AE+3fFelanC51EYTkjBz6eueKwtV0WNHDrGu4ZBbjaM9a/T5JM/LIyseSyaVFdXKNNHuj35OwbiSewrvfDlpBJYnEUYJYriNdoA7daydUsk+0ZjjBkB65xsH/167LQtOYWCqsKxPt3Ngfzr5jM6ShadtT28LNy93oc/qWiWscAktYUim84ZZBgnGfypLW0m0udfK3lTkyRD5ivuPattrNpBaxuOA7ZJGQfT8ab4js5oYY7u2kEU0R+9yQQOxFfNuTktT1o6Mhljs9cu0hcxyoqhJI8AgggEE8deKZbafDo2pRJZ3LWe7JAZt0Tnn5euOMVmaRqiidLk4huFbBK9M8cdf0OK1TdzrOkNxBAlmcuxjXgDoAeOv5VzSitzsjJ7JmjcanLpaLLJbG13DDTwsDG49eDkfnWsniiKGyWZG+1W4UljDhZkP8AI1zg1y108tbtMrwD5WSUFAoP14YfT0rifF/irTfDmE0m+SV5Mn7MF3Kvt6iua0ou8TZJTVmexahrkMWmpqU8vkZ2ujtkE8cDHr9K8k8Y+M9T8Rag2UVLJTkYOM/X1rh38WaxqAiWZttmpzHAD8uT3q+k81zFFJIrZHJU9BXp0pRirvchYaUmaVtfEREyMWB6kjkfStLQLua+1BIH/eQsm5QOOlM0bQZ79pAsYQOm4PjjFdZ4G8JSPLLNIBF82CzL91BwSKp1ZN+R2xpwhHXc2rLwpN9mSaO3aZ2UuioMkDHJz6VU8M6J4o8TSXbaTHFbw+YIpLi4IyRuwQvBPAz6V6dZeGntJgTeTzwhAotwQIsZ46DJPsTj2r0Xwto0WlacI44VUu5ZhgAZrP2nYwlWbVjxhPgbNPefa7rWZrho0KBTagIrDgEYYcCu98KfD+HTLUW32szuQCzSnq3sO30r0QafHI5JQKO2CefWozaWSM8IUKyAc+mf/wBVHPc4pc0rXZyt74Za2UnfGY+uB94n2qrJ4buW3PFGYhj+KPPP0rsUsckYZuuBmrHkzwISJASexGeafNYz5Dg4fD89xGFnT7RJnk7FAH6Vfj8NKXVXhSIY5AHBroraK5sysYkjKAYDFfmJz35qSaOZmUu3yDlivRqXP2Q1TRhR+Fo7cAqEiy33UTGT9KtLos1sHMaAsE4zzzmrkt6FSGRfLVc5zIxBwO4qH+05xkNtlaQAgA5Ge9TztlqCWrIjavdBo4SxUHmQ8DsDis/X9Pit7YSzJ507oFIReo6ZNdCgkePfL+7QjAVRyTWde6fJqN5HcTqdifKLdl3BfQn1P8qiUpNWNIRindnnj+D4dX1BZrWX7LYpx+6xhyBggnHNZniDwdLDFmOXYVOEbkqfr3Br0+5gawLRQPFDCmSIinFY8sLSSKZJWkk5OcYHTsKiC5DobUtWfOWqeEbu4nmnt1imRWKlI5ATx1xzWQdGyhYRgOvDDuK9q1fQdPvftYSX7F5YbdcK2wCQ9dp9q4q5ttO0uO3spLp7+52Ntm3ANJjrlmxnAqvaxTtI2jGTV0cE8q267JIt3Woo5kcNIw4U8DH610moyWkUcc0sX7uSUxocZ3Ds30OKqi80+KZIVeJXdTiPAy3uM9a1Ti+pV2lsYEoS5dHdFOCSTjrU0OgzajMAZEiTOcsOg9K0H8pZldoAUC8lTxmtK3ktLyZTy+0DC7sZIHrVqmmNzOb1TS0tEcI5aUrgZGFFUdHmkt5hF/ebBxz+VdVqlgbpflcHePmB/OqNjpUVsDyplJwpBzil7NpmzknHzN+1vnt9P2lx5idPWmJHJMCzkkk1j2ttdLOHfDxrnPYmtL+2Et/kLJnryRWlmzK6W56/qMcKvyqJMjZkXGc/hXI63E8kgJtppLNiCqQrlj7k9h7V65daCjkuUDSMc9OpqhLoyQzRQquQqnPHavq1j59UfFvL4JuzPDLzR3uWlaaLylb7u5uQPw711WjyR29jDHC6s4GxiVIGPrXcyaCNzEKMZ4GKry6MgQgxgseAMVyYqp9aSvpY3o0HQbszBk0+2uSCU3FRncTVCdYjEysUI6FT1rsW0NVEaY5VQCRUF34NjuBkEq2OteU8O1sdfqeVr4b022meaCNoWkYs5Vid2cZH6VR8SalYaFB9onmFs+eBGSHPsAOtc54+8ReINF1u80mN47VLdyokiXLMOxya89vIrq/kMtzPJPK38Uhya8aVRJtM9ilhJySb2NXxL8TNZ1kSwWkr21m/HzAFmHue1YOlaf50imVCSOSfWrVrYlQVcZ5xithbVoVUJ/3yRWHPc9WGHUCymmQOUfGR6Z6VbEMQdI8lV/nVImS3Q4IHvXQeDtMOqTGedH8hGxvxxmqTbdjaSjBXZ2Hhm3aKFFC7I5MI0h5wvrXtnw60JYtJikEbOc/NMwwSOpP+fWvJ4rWZ9TtNNtiJBPEwEMfBQggZP0B/PNfTWn2q2OkxwEZwgGAfpXRzXVkePVndnOaHq+k69qkv9nSpcRW/39vVWyQAeK7GNHeNYkI46vWNa+H4bZJXyqyTNkuoAyc8cgD9ar61pMt5px09ruVGkIffG7RupByPmUj0rPma3MLJm2+pw29x9lM8MLAfdkkGW+gJzTGHnSeYzgjovpXM2Hw60/SZDqaruvDCqSyyO8jMg7fMx/OuytViubeOQRhVKgj1HFXFt7kNK+g5IVdcKx+X2xUDwvje0hBzgKO1SyXixqCDk5xtHUYrLufE8FvLLGYXaVRnawwf8P1pOairsag5bGhJD5cqBiSD3xwPxqvIWaKSQFkQcBT/ABVQt9Qvr+fkxRxdweWXPb0FXraEPFuaTzADksxzz3xihT5tRuHLoU57Dz50CoJJgDgMPlQY9af9nj3FROwZBgmGPcy8/iP0q7PqNspMXmZfO0hBlh+VVWuJZeIozBC2Qf75Ht2GaYrJFaW0ubJGWPUrm5kyGHnKhJOfu4AFW7C2ngRRcSm4Lkl324xk/wBBxT4FjjB+UKBjBY5NVtQ14WsRMdrcXZ3bdkKDOeO7EUaArstapZRXMTNgN0yPpXAeMtRbTrC4WKVUO3MhxkqDwAMdya1dZ1jxPeaY0WlaWljduD8926vsHqApwT6c1xEHhK7YM+p3F/5nXyy2Q2e7EcnnPGcClPXRGsNNWc/Ff614kK28EENnpsJBW4uE3OODyqcAde+axPF+jaPpkUb6gJp41ADFI2klnY87cj1x0HYV6c2hq8A2Ika5UHcM5Axx+naqN4n2UCEwbgcYA/hHTFZ8itqauozwOdNa8RI13b6azQQ58uB3wygnHOBjOPeubnt7q11VNQ1iQ29zaswig2lQFxg49a+k4ozZO7jTkuYXjYCGT5AWPryM1F/wglrPqunXs2nwzqlpJfS2TJlQyZ2rz1UkDg+p60eyv1F7a26Pnmbxo5aJzp0zIxxEFXAb8utV4/F9/O7yW+nsgCNjcDnI7n9eK971fSpfGFjfRX5htZoypsJLKMJJE2cMAcY2bc/Kc84Irjr74WOjgG4eaDBPzsUZmOSc7cetHJUWzGqiaOSh8WW6WqJNLsuWADZU4Y9+MV5p4g+JmpadqEwt5YERmHlp5RDqPfqM5r2STwWbGaR2gAYkjLgnrjoaqab8OLXVPEmkNfafHcafBeRSyIy/N5aHczZ9MAmuiFSS0kZz2ujhdE8aSa3MttqMrW92CUkiKYwwOCpB6GtU6P5rMQPOAOAwbOB+PT/69cn8WPhT4p8KeN9WvLbzL1mu5ZXEw2sVLFgykHDKRyO/NZPh/wCLt5b6YkV9ZNcXCEqZGXBP1rqvfY5XfqfpPIyn7vzE8ZHf6VXjsd0jO3LHqfT2q3Cnnf6sbU/vHv8ASp3CRqFHJ9K9SxluZNzbIqliMD0AqitkA/mMvz/wr/drTnm8x8JhmB5PZaase0cnJ7k0xWKP2MOenJq0LLAHcAVPBGDJnHFVPFeuQeG9AvL6VgvlxnYCerdh+dKUlFNsajzNJHyh8TpI9S8davIuCnnFBj2GK5lrSOKIkoCccCtTUWjmupLiWTMsjF257k1zt/qbpxGo47k18fJuUmz7mlTUYKIkgWJmZsIMcYpI7suhAGcj71Zcl48rMZHyemBW/wCHNDu9auI4IkMaP/Ew6jvina+hNRxpq7GaZYvq15DbbtpkPfsPWuy1NbvTXtdO09oY4FCHDZ3O5cdh2AOc9qemkp4dmsXgtZZrhZD5xRDKzDHoBxiu28DaR5upi8vbQGQs3lxqc7EzxnPck5ra6irHh1asqjutj0DwV4QnUtqErrJeqpjjkIXJXOc8euK9MvL66jtIDb20crEgSbmwB7jr3ribWylivPNiWO2iAAMruxZ+R0HAHeussCJo2be7xjn5jkCtY7WOCT1uT22pyGKXzYQkY5T5up+vTrWVeeJZJba6M2nyRFCQrHB3enJ7n8qvxDzD+/ZYznAGOanlu4CmySMSB24Vl6470PUlSRgW/jy4eGcvpc0MMags3llwfX7vU9OBVJvG7anMba3lu7dDgfu7OQHPfkrxXUyzOihSypuAJB9KltbFLYM8TBSzZZsdanlctLlKaXQy1vp7WBW23Eihd2NgQt784qmmu3OpQuY7P7OvO9Zx8w/DmuieFJGMjfMB8oLHoPasbU7dNzXtuJQPLCt5R+8R0wO/pVONtxc1zMvdffStRjtktxcSNGJGxNs2r9CPm6j86vDVJQjGCwVlkG0K1zjn0wBxWB4ms5fG8MMemzfYrmF90crpllXoVwDkcjofyqnpei+KrGyEN3d208qt+5PkOSgzySc88dqwvJytbQ2tFRvfU6vStU1F7seZZW1tAwxuEpZnbsB8uOB71tX81zL5awlAofDuOpGOgFVLeFmCgiRVHY+uOoHarSSeWiogXavBI56Cumxg2SiJowI12sFHOalCqIyQMEc896iQvI2XO3jpULiR5G+cBFwB/XiqSJuSK7xr8xO5hyfSqF0A4/eNuZQD8o65q2JW2ENjPXFU3z5js5+UnjB4qguYt9bzBWaMEqR6A/nWLezzwxqphHmg4DN0H9e1dNK0jPhW3tnITHBqs1jcTSBzFhzxuPQVPJcfP0MDTPDkmrzJLf3E9t1Y+WONvQHJ6EnIHGetdLbg2Go30ixmRfJVIUc8eWvUfjya10twBFGeEiUZHqQKxL7xFZabqVpDf3UFvLdTCGJXcLvYnAUZ6nkcVvGFjNyuZF3pERjlubKLfAvLIRh4/qPT3rn5LOfV5Rb2Y3zE529sDuT2FZPhf4yHxD8VLjwjZaa4MT3EVzO54jRFbJI7fMFHXvXjXjf4r63Z/s+Wl6s4i1PxLqlzBcyw4Hl28PymJCOgJAPvk+ta+zZPOexWHiHwtearc6Zb6vba1qFpG0t55TE2lqqnDGSQDnB7DGTxV3Rtetb6NNcij83T1uxbwOwAMoB3TSY7A8Lj0OK+ZU8rwb8EvDFpEDHc+Mr6a5vpIUy8sMDrHHEPbczPj1r6r8L6PpsHgfw/bWkMiWyrMcTLtbdv+bI9c4qnT0uTzMt6/pdrqc82i39u93HEqtZzRuUnETDgLJyGx02t6dSa5WH4L+HLlN51pkJ4K3lsnmA+hwOa9Ol02O8sbCWQDzIlMQb2H3a1W0e3vQk7xjzHX5jjqemay5SrmvB/qU+gqofu3P8Au0UV7HQzM6z/ANUfrU69DRRQhjrbt9a87/aF/wCRPt/+vgfyNFFcuI/hyOnD/wAWPqfLuqfff6Vzl594fSiivmYn20SCP+H/AHq9T8Pf8hO0/wCwbRRWkdzy8dsjufCv/HhcfU/zroNN/wBRN+H9aKKxrnl09jYP/H9oP+7L/OvRrP8A5AcH0X+VFFdVP4TjqbkM/wDyEIf95f61q/8AMTH+6KKK1MkRH/kJN/1z/wAK0J/ur/wGiikhla9/1H4pTR/x6p/u/wBaKKpijuYlr/yNMv0P8zXQQ/fH+e9FFTD4S5bC3n+sb8ajsv8AVH60UVp0JFk/1o+jf0pp/wCPo/8AXP8ArRRSQhV+6Pxqg33E/wB7+lFFV0Ao2/8AyFX+p/lWnaf6pv8Aro386KK0jsZsnn63H/XM18pfE3/ku3gj/sP2v/oaUUV0w2YuonhL/kqvx1/687//ANDNeSeK/wDk17wT/wBhq9oorRfET0NPxJ/ySv4Hf9fF9/6Vx19jaV/yJunf7zf1ooqn8JPU3Lf/AJBkP+8a1bb/AI9ov92iiucb2P/Z" alt="" width="258" height="222"> text/html 2018-08-06T15:14:02+01:00 mamanasal.mihanblog.com بانو آیتی آیت الله شیخ ابراهیم ریاضی http://mamanasal.mihanblog.com/post/1732 <font size="3">آیت الله ریاضی جدای از روحانی بودن <br>یک فعال درجامعه آن زمان بوده است.<br>بنا براعتماد مردم به اومدرسه دینی الحجه و<br>حسینیه اعظم به همت ایشان بوجود آمده .<br>مدرسه ریاضی یک مکان علوم دینی است که <br>سال ها قدمت دارد چند سال قبل تعمیراتی درآن<br>انچام شد و میراث فرهنگی آن را ثبت کرده است .<br>آرامگاه آیت الله ریاضی درحسینیه اعظم است.<br>روحش شاد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><font color="#33CC00">بانو آیتی @assarkhoneh</font><br></font><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://uupload.ir/files/udf1_مدرسه_ریاضی_(2).jpg" alt="آپلود عکس" width="339" border="0" height="241"><br> text/html 2018-08-06T14:42:11+01:00 mamanasal.mihanblog.com بانو آیتی شا عبدالعظیم و شیخ علی http://mamanasal.mihanblog.com/post/1731 <font size="3">روز سه شنبه 96/2/19 تهران بودم . <br><br>در بهشت زهرا دل رو زدم به دریا و سوار بر مترو&nbsp; به شهر ری رفتم .<br><br>چند سالی بود که نرفته بودم . جای شما خالی <br><br>یک زیارت جمع و جور کردم . در جین بیرون آمدن از سر در <br><br>شا عبدالعظیم عکس گرفتم که مربوط به <br><br>انتخابات سال 1358 و خود یک سند تاریخی است .<br><br>سپس وارد بازار قدیمی شدم . تعدادی از مغازه ها به <br><br>همان سبک قدیم بود و تعدادی هم تغییر کرده بود رفتم<br><br>تا به محل کبابی شیخ علی رسیدم و یادی از کبابی <br><br><font color="#3366FF">حاج علی موجدی کردم مگه میشد نجف آبادی به یاد<br><br>شاعبدالعظیم و ناهار نره پیش شیخ علی ! روحش شاد&nbsp; <br></font><br>بعد سوار مترو شدم و به بهشت زهرا رفتم .<br><br><font color="#33CC00">بانو آیتی @assarkhonrh</font><br><img src="روز سه شنبه 96/2/19 در تهران بودم . در بهشت زهرا دل رو زدم به دریا و سواربر مترو به شهر ری رفتم . چند سالی بود که نرفته بودم . جای شما خالی یک زیارت جمع و جور کردم . در جین بیرون آمدن از سردر شاه عبدالعظیم عکس گرفتم که مربوط به انتخابات سال 1358 است و خود سند است . و سپس وارد بازار قدیمی شدم تعدادی از مغازه ها به همان سبک قدیم بود و تعدادی تغییر کرده بود . یادی از کبابی حاج علی موجدی کردم و بعد سوار بر مترو به بهشت زهرا رفتم . " alt="" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0"><img src="روز سه شنبه 96/2/19 در تهران بودم . در بهشت زهرا دل رو زدم به دریا و سواربر مترو به شهر ری رفتم . چند سالی بود که نرفته بودم . جای شما خالی یک زیارت جمع و جور کردم . در جین بیرون آمدن از سردر شاه عبدالعظیم عکس گرفتم که مربوط به انتخابات سال 1358 است و خود سند است . و سپس وارد بازار قدیمی شدم تعدادی از مغازه ها به همان سبک قدیم بود و تعدادی تغییر کرده بود . یادی از کبابی حاج علی موجدی کردم و بعد سوار بر مترو به بهشت زهرا رفتم . " alt="" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0"><br><img src="روز سه شنبه 96/2/19 در تهران بودم . در بهشت زهرا دل رو زدم به دریا و سواربر مترو به شهر ری رفتم . چند سالی بود که نرفته بودم . جای شما خالی یک زیارت جمع و جور کردم . در جین بیرون آمدن از سردر شاه عبدالعظیم عکس گرفتم که مربوط به انتخابات سال 1358 است و خود سند است . و سپس وارد بازار قدیمی شدم تعدادی از مغازه ها به همان سبک قدیم بود و تعدادی تغییر کرده بود . یادی از کبابی حاج علی موجدی کردم و بعد سوار بر مترو به بهشت زهرا رفتم . " alt="" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://uupload.ir/files/ujqe_شیخ_علی.jpg" alt="آپلود عکس" "="" width="166" border="0" height="232"><br></font>